Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Skoczów)

Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie

Skoczów – studia w WSB

Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa jako jedyny w swoim regionie daje możliwość studiowania bezpieczeństwa zdrowotnego. Kierunek ten dzięki licznym, innowacyjnym specjalnościom kierowany jest do kandydatów, którzy chcą zdobyć wiedzę a następnie pracę we współcześnie bardzo ważnych zawodach związanych z kwestią zdrowia, odpowiadając w ten sposób na gospodarczo-społeczne potrzeby regionu.

Bezpieczeństwo jest rozumiane przez nas jako spectrum wielu pojęć z różnych obszarów nauk, dlatego oferta ogólnouczelniana WSB jest tak szeroka.

W WSB, także na Śląsku, tworzymy razem społeczność, która skupia się na celu jakim jest zdobycie wiedzy i jej przełożenie na praktyczne doświadczenie.

W naszej Uczelni, w Wydziale w Skoczowie możesz podjąć studia I stopnia na kierunku  bezpieczeństwo zdrowotne lub skorzystać z szerokiego wyboru studiów podyplomowych

Na jakich kierunkach studiów licencjackich kształcimy w WSB Skoczów?

W Skoczowie kształcimy:

Dlaczego warto studiować w WSB?

  • W Uczelni został wdrożony Wewnętrzny System Zapewniania Jakości m.in. w celu projektowania, zatwierdzania, oceny i przeglądu programów kształcenia

– to gwarancja tego, że na bieżąco weryfikujemy i ulepszamy osiągane efekty nauki naszych Studentów.

  • WSB posiada profil praktyczny, dlatego będąc Studentem zdobywasz umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne.

Program kształcenia jest realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje.

  • Charakteryzujemy się dynamicznym rozwojem struktury.

Tylko w przeciągu kilku lat otworzyliśmy 4 nowe Wydziały, łącznie kształcimy już w 9. miastach w całej Polsce – to dowód na stabilność i sukces w branży edukacyjnej.

KONTAKT – WSB Skoczów

Zapraszamy do sekcji: KONTAKT

Rekrutacja na studia I i II stopnia oraz podyplomowe:
tel. 664 466 017
e-mail: [email protected]

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Skoczowie:

e-mail:  [email protected]

Platforma edukacyjna:
tel. 664 466 017
e-mail: [email protected]

 

Biuro karier i praktyk // Dyplomy:

e-mail: [email protected] / [email protected]

Sekretariat Konferencji:

e-mail: [email protected]

Biuro Rektora:

e-mail: [email protected]

Sekcja obsługi studenta – opłaty za studia:

e-mail:  [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI ZE SKOCZOWA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: