Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE, POZNAŃ
jako studia I stopnia

Specjalność: Bezpieczeństwo portów lotniczych

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia II stopnia w Poznaniu na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe o specjalności Bezpieczeństwo portów lotniczych umożliwiają Ci zdobycie profesjonalnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w kraju i zagranicą w służbie ochrony portów lotniczych, a także w straży granicznej,  spedycji  czy biurach podróży.

PROFIL ABSOLWENTA

Liczne zajęcia praktyczne i wykłady prowadzone przez ekspertów pozwalają na poznanie historii, religii i kultury współczesnych społeczeństw, również mniejszości narodowych, co ułatwi Ci analizę zachowań i przyspieszy reakcję w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i życia w środowisku zróżnicowanym etnicznie.

Po studiach na specjalności Bezpieczeństwo portów lotniczych:

  • masz szczegółową wiedzę, umożliwiającą zarządzanie złożoną infrastrukturą bezpieczeństwa portów lotniczych
  • wiesz jak skutecznie organizować zadania służb ochrony i obrony portu lotniczego w celu eliminacji zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, także związanych z przemytem i terroryzmem.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności BEZPIECZEŃSTWO PORTÓW LOTNICZYCH

  • Infrastruktura portu lotniczego
  • Prawo lotnicze
  • Krajowy i międzynarodowy transport lotniczy
  • Organizacja ochrony i obrony portu lotniczego

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy