ZARZĄDZANIE

Zarządzanie zasobami ludzkimi

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu problematyki organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi.

Studia mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników, jak wysokiej klasy specjalistów, do przygotowywania i wdrażania w firmie polityki personalnej. Zadanie to wymaga umiejętności zarządzania kapitałem ludzkim, specjalistów od budowania zespołu, motywowania i skutecznej komunikacji, umiejętności tych nabędą uczestnicy w trakcie zajęć.

Studia adresowane są do menadżerów i praktyków zarządzania zasobami ludzkimi, a także do przyszłych specjalistów działów personalnych.

Po kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi będziesz specjalistą w obszarze szeroko pojętego zarządzania zespołami ludzkimi, co pozwoli na znalezienie zatrudnienia m. in.:

 • na stanowiskach kierowniczych w instytucjach różnego szczebla,
 • w organizacjach na poziomie strategicznym i operacyjnym,
 • jako menadżerowie każdego typu instytucji,
 • jako konsultanci i doradcom zawodowym,
 • jako specjaliści zakresu HR,
 • prowadząc własne firmy, przedsiębiorstwa,
 • prowadząc własną działalność gospodarczą związaną z zarządzaniem ludźmi.

W programie studiów m. in.:

 • Dynamika zespołu pracowniczego,
 • Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne,
 • Kształtowanie umiejętności menadżerskich,
 • Ocena efektywności pracownika,
 • Polityka personalna i polityka rynku pracy,
 • Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Prawo pracy i psychologia pracy,
 • Projektowanie i ewaluacja szkoleń,
 • Projektowanie karier,
 • Rekrutacja i selekcja pracowników,
 • Systemy motywacyjne pracowników,
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji.

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

 • menadżerów i pracowników działów personalnych,
 • przedsiębiorców,
 • konsultantów HR i trenerów biznesu,
 • pracowników działów kadr,
 • osób planujących karierę w obszarze HR,
 • absolwentów takich kierunków jak: zarządzanie, psychologia, bezpieczeństwo publiczne i inne.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 350 zł; semestralna: 1940 zł; jednorazowa: 3590 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: