Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności jest zaznajomiony z prawem administracyjnym oraz prawem ochrony osób obiektów i mienia w odniesieniu do imprez masowych. Posiada umiejętności z zakresu koordynowania działań służb ratowniczych w razie ataku terrorystycznego. Ma kompetencje w zakresie oceny ryzyka w sektorze publicznym.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych

  • Koordynacja działań służb ratowniczych w razie ataku terrorystycznego
  • Oceny ryzyka imprez masowych
  • Planowanie i organizacja imprez masowych
  • Zabezpieczenie imprez masowych
  • Zarządzanie w sytuacjach zagrożenia życia

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy