Katalog nr 15 | Monografie autorskie, raporty, podręczniki i skrypty

Autor: Stanisław PIEKARSKI Autor: Stanisław PIEKARSKI Tytuł:  TEATRY W WOJSKU POLSKIM
Tytuł:  TEATRY W WOJSKU POLSKIM
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2024
ISBN:  978-83-970779-2-8
Okładka: miękka
Ilość stron: 243
Recenzenci:  prof. zw. dr hab. Karol OLEJNIK, dr hab. inż. Józef Buczyński, prof. WSB
Spis treści: zobacz
Wstęp: zobacz

Autor:  Konrad Tadeusz ZAMIRSKI
Tytuł:  REWINDYKACJA NIERUCHOMOŚCI ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH I KRAJOWYCH ORGANIZACJI MIĘDZYKOŚCIELNYCH W POSTĘPOWANIU PRZED MIĘDZYKOŚCIELNĄ KOMISJĄ REGULACYJNĄ
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2024
ISBN:  978-83-970779-1-1
Okładka: miękka
Ilość stron: 241
Recenzenci:  dr hab. Stanisław PIEKARSKI, dr Sebastian NIEDZWIECKI
Spis treści: zobacz
Wstęp: zobacz

Autor: dr Konrad Tadeusz ZAMIRSKIKOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI W POLSCE HISTORIA I DOKTRYNA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STATUSU PRAWNEGO
Tytuł:  KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI W POLSCE HISTORIA I DOKTRYNA ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM STATUSU PRAWNEGO
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2023
ISBN:  978-83-964646-8-2
Okładka: miękka
Ilość stron: 219
Recenzenci:  dr hab. Stanisław PIEKARSKI, dr Sebastian NIEDZWIECKI
Spis treści: zobacz
Wstęp: zobacz

Autor: dr Sebastian NIEDZWIECKIOBRAZ SYTUACJI NA WĘGRZECH W 1956 ROKU W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ I WĘGIERSKIEJ
Tytuł:  OBRAZ SYTUACJI NA WĘGRZECH W 1956 ROKU W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ I
WĘGIERSKIEJ (1956-2006)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2022
ISBN:  978-83-964646-0-6
Okładka: miękka
Ilość stron: 144
Recenzenci:  prof. zw. dr hab. Karol OLEJNIK, prof. zw. dr hab. Jerzy OLSZEWSKI
Spis treści: zobacz
Wstęp:zobacz

Autor: Andrzej GAŁECKIBEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W DOBIE CYBERPRZESTRZENNYCH ZAGROŻEŃ Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Tytuł: Bezpieczeństwo informacji w dobie cyberprzestrzennych zagrożeń
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-958874-2-0
Okładka: miękka
Ilość stron: 139
Spis treści: zobacz
Wstęp: zobacz
Autor: Radosław SŁAWOMIRSKI
Tytuł: Władimir Wysocki – pogranicza kulturowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-958874-8-2
Okładka: miękka
Ilość stron: 204
Spis treści:  zobacz
Wstęp: zobacz
Autor: Danuta BARTKOWIAK
Tytuł: Inż. Ernest A. Malinowski 1818-1899 w 200 rocznicę urodzin
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65096-70-8
Okładka: miękka
Ilość stron: 46
Fragment: Zobacz
Autor: Natasza DURAJ
Tytuł: Sposoby walki z ekstremizmem w Federacji Rosyjskiej
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65096-61-6
Okładka: miękka
Ilość stron: 124
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz
Autor: Barbara WLAŹLIK
Tytuł: Twórczość plastyczna w edukacji przedszkolnej
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65096-24-1
Okładka: miękka
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Wiesław OTWINOWSKI
Tytuł: Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie transformacji
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65096-53-1
Okładka: miękka
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz 

Autor: Natalia Anna FECHNER
Tytuł: Stosunki Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową w XXI wieku
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65096-48-7
Okładka: miękka
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Jerzy Józef WIATR
Tytuł: Bezpieczeństwo narodowe Polski a stosunki polsko-rosyjskie
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65096-56-2
Okładka: miękka
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Halina TUMOLSKA
Tytuł: Mity polskiego patriotyzmu w psychologii zbiorowej (Perspektywa historyczna i współczesna)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65096-36-4
Okładka: miękka
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Anna KRAWCZYK-SAWICKA
Tytuł: Zasada wyłączności ustawy wyrażona w art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65096-35-7
Okładka: miękka
Spis treści: Zobacz 
Wstęp: Zobacz

Autor: Marceli KOSMAN
Tytuł: Na tropach bohaterów Trylogii
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65096-39-5
Okładka: miękka
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Grażyna MIŁKOWSKA
Tytuł: Poczucie bezpieczeństwa uczniów poznańskich szkół. Raport
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65096-19-7
Okładka: miękka
Spis treściZobacz
WstępZobacz

Autor: Izabela Zofia STANKOWSKA-MAZUR
Tytuł: Typ etyki seksualnej a jakość życia małżeńskiego w okresie średniej dorosłości
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65096-24-1
Okładka: miękka
Recenzenci:  prof. dr hab. Barbara Harwas-Napierała
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Magda WOJDYŁA-BEDNARCZYK
Tytuł: Sprawozdanie z projektu badawczego: „Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu”. Raport
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65096-21-0
Okładka: miękka
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Marian KOPCZEWSKI
Tytuł: Sprawozdanie członków zespołu badawczego z działalności badawczej w ramach projektu: „Przygotowanie studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu do zarządzania w sytuacjach kryzysowych”. Za okres 2013-2015. Raport
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65096-20-3
Okładka: miękka
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Tomasz JUŃCZYK
Tytuł: Schemat emocjonalny przywiązania a procesy przetwarzania emocji i symbolizacji. Jak wewnętrzne dziecko wpływa na relacje dorosłego?
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65096-15-9
Okładka: miękka
Recenzenci:  dr hab. Sławomir Banaszak, prof. UAM
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Irena MALINOWSKA
Tytuł: Handel ludźmi – metody działania sprawców
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65096-22-7
Okładka: miękka
Recenzenci:  prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski, dr hab. Bogusław Jagusiak, prof. nadz. WAT, dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. nadz. WSB
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Marian KRYŁOWICZ
Tytuł: Ochrona osobista. Podręcznik
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65096-23-4
Okładka: miękka
Recenzenci: gen. broni rez. prof. dr hab. Tadeusz Jemioło, płk. prof. dr hab. Andrzej Bujak, PaedDr. Ján Stebila, PhD
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Aleksandra HADZIŃSKA-WYROBEK
Tytuł: Uchodźcy – azyl polityczny i status uchodźcy w Polsce po 1945 roku
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65096-07-4
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, prof. dr hab. Michał Lis
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Piotr KWIATKIEWICZ
Tytuł: Pozycja i znaczenie problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego w treściach programowych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”. Studium przypadku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Raport
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65096-14-2
Okładka: miękka
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Aleksandra OCZKOWICZ
Tytuł: Tożsamość mieszkańców Górnego Śląska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-61304-94-4
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Marek TOBOLSKI
Tytuł: Zintegrowany system ratowniczy Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65096-09-8
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. zw. dr hab. inż. Marian Kopczewski, prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Rokiciński
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Janusz MIKA
Tytuł: Obecná bezpečnostní rizika (publikacja na płycie)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-61304-99-9
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Maciejewski, prof. dr hab. Robert Socha
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Anita MACHAJ – SZCZEREK
Tytuł: Seksualność kobiet w okresie prokreacyjnym z doświadczeniem macierzyństwa. Aspekty rozwojowe i edukacyjne – badania własne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-61304-96-8
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. Bassam Aouil (Ph. D.)
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Helena MAREK
Tytuł: Bezpieczeństwo rurociągów ropy i gazu. Aspekty formalno-prawne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-61304-95-1
Okładka: miękka
Recenzenci: dr hab. inż Stanisław Kowalkowski
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Aleksandra OCZKOWICZ
Tytuł: Przemiany tradycyjnej rodziny na Górnym Śląsku
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-61304-93-7
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz 

Autor: Wiesław OTWINOWSKI
Tytuł: Wybrane zagrożenia bezpieczeństwa państwa i człowieka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-61304-81-4
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Marian Kopczewski
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz 

Autor: Joanna KRAWCZYK
Tytuł: Aktywność fizyczna na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-61304-88-3
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz 

Autor: Grzegorz PIETREK
Tytuł: 
Powódź 2010. Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce z perspektywy administracji publicznej
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-61304-80-7
Okładka: miękka
Recenzenci: dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. WSB
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz 

Autor: Krzysztof KOLECKI
Tytuł: 
Piękne hurysy czy soczyste owoce. Krótkie impresje o seksualności i rozwoju osobistym w meandrach kultury Zachodu
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-61304-69-2
Okładka: miękka
Recenzenci: Jan Latus
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz 

Autor: Janusz MIKA
Tytuł: Organizace součinnosti policie Ceské Republiky a Polské Republiky  v mimořádných situacích ohrožení osob a prostředí (publikacja na płycie)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-61304-79-1
Okładka: miękka
Recenzenci: doc. PaedDr. Samuel Uhrin, Csc, dr hab. Leszek Korzeniowski, prof. nadzw., dr hab. Jacek Dworzecki, prof. nadzw.
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz 

Autor: Stanisław MIKOŁAJCZAK
Tytuł: Polacy na Białorusi w latach 1987-2008. Funkcjonowanie organizacji mniejszości polskiej w systemie politycznym
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-61304-47-0
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Artur KIJAS, prof. zw. dr hab. Bronisław Pasierb
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz 

Autor: Ewelina FLATOW
Tytuł: Zdrowie seksualne. Analiza porównawcza wybranych aspektów seksualności studentów w Polsce i we Francji.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-61304-68-5
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Suświłło, dr hab. Grażyna Miłkowska
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobac 

Autor: Edward HAJDUK, Fabian HAJDUK
Tytuł: Szkice z socjologii sportu
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-61304-61-6
Okładka: miękka
Recenzenci: dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Tomasz HOFFMANN
Tytuł: Centra Transferu Technologii Jako Przykład Wdrażania Polityki Innowacyjnej Na Uczelniach Wyższych
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-61304-60-9
Okładka: miękka
Recenzent: prof. dr hab. Bogdan Zalewski
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autorzy: Tadeusz LINKNER, Ewelina MENDALA-KWOCZEK, Barbara PESTKA-GRZYBOWSKA
Tytuł: Konfrontacje literackie i językowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-61304-53-1
Okładka: miękka
Recenzenci: Prof. dr hab. Kazimierz Chruściński, Prof. UG, dr hab. Zenon Lica
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz 

Autor: Tomasz HOFFMANN
Tytuł: Financial corrections as a control instrument of spending union’s resources
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-61304-64-7
Okładka: miękka
Recenzent: dr hab. Piotr Grochmalski, prof. UMK
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Iwona KORCZ
Tytuł: Podstawy decydowania biznesowego i politycznego
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-61304-67-8
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab. Bernadetta Nitsche, prof. dr hab. Zdzisław Wołk
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Anita MACHAJ
Tytuł: Seksualność kobiet w okresie prokreacyjnym z doświadczeniem macierzyństwa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-61304-43-2
Okładka: miękka
Recenzent: prof. Bassam Aouil (Ph. D.)
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Edward HAJDUK
Tytuł: Czy można pomagać skutecznie?
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-61304-46-3
Okładka: miękka
Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Doktór
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Tomasz HOFFMANN
Tytuł: Polska w Unii Europejskiej w latach 2004-2009. Udział w wybranych politykach publicznych
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-61304-65-4
Okładka: miękka
Recenzent: dr hab. Piotr Kwiatkiewicz
Spis treści: Zobacz

Autor: Stefan FILARY
Tytuł: Zarządzanie ryzykiem. Podręcznik dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-61304-17-3
Okładka: miękka
Recenzent: prof. zw. dr hab. Witold Andruszkiewicz, dr Józef Flis
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Marcin KRAUSE
Tytuł: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podstawowe wymagania i wytyczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-61304-28-9
Okładka: miękka
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Mirosław BORKOWSKI
Tytuł: Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu. Skrypt uczelniany dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-61304-31-9
Okładka: miękka
Recenzenci: dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Anita MACHAJ
Tytuł: Aktywność seksualna kobiet w okresie prokreacyjnym. Prozdrowotne i ryzykowne zachowania seksualne kobiet
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-61304-30-2
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. Bassam Aouil (Ph. D.)
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Adrian Karol SIADKOWSKI
Tytuł:
 Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym w lotnictwie cywilnym w Polsce
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-61304-27-2
Okładka: miękka
Recenzenci: dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, dr hab. Kuba Jałoszyński
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Stefan FILARY
Tytuł: Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-61304-28-9
Okładka: miękka
Recenzenci: dr hab. n. med. Barbara Harazin, dr hab. inż. Paweł Szewczyk
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz 

Autor: Bernard RZECZYŃSKI
Tytuł: Logistyka miasta w zarysie
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-61304-25-8
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Olszewski
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Edward HAJDUK
Tytuł: Studenckie prace promocyjne w naukach społecznych. Hipoteza w badaniach Społecznych.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-61304-14-2
Okładka: miękka
Recenzenci: Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold Andruszkiewicz, Prof. dr hab. Barbara Sitarska
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Piotr KWIATKIEWICZ
Tytuł: Pakt Bagdadzki a Irak: Narodziny, istnienie i rozpad sojuszu wojskowego w kontekście powojennych dziejów monarchii haszymidzkiej w Iraku
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-61304-08-9
Okładka: miękka
Recenzenci: Prof. dr hab. Henryk Lisiak, Prof. dr hab. Tomasz Majewski
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Piotr KWIATKIEWICZ
Tytuł: Na peryferiach bezpieczeństwa energetycznego
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-61304-13-5
Okładka: miękka
Recenzenci: Prof. dr hab. Henryk Lisiak, Prof. dr hab. Tomasz Majewski
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy