Katalog nr 1 | Monografia recenzowana Edukacja XXI wieku

Aleksandra Skrabacz Bezpieczeństwo i Edukacja 2019

Autor: Aleksandra SKRABACZ (redakcja naukowa)
Tytuł: Bezpieczeństwo i edukacja
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65096-91-3
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Józef BUCZYŃSKI, dr hab. inż. Andrzej GAŁECKI
Spis treści:  zobacz
Wstęp: zobacz

Autor: Maria KOZIELSKA, Andrzej ZDUNIAK (redakcja naukowa)
Tytuł: Procesy edukacyjne w dobie globalizacji, społeczeństwa informacyjnego i zmian na rynku pracy
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65096-73-9
Okładka: miękka
Recenzenci: dr hab. Ewa MISTERSKA, dr hab. Daniel FIC
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Anna KURKIEWICZ, Katarzyna GÓRECKA (redakcja naukowa)
Tytuł: Edukacja XXI wieku. Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego
(t. 2/41)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65096-54-8
Okładka: miękka
Recenzenci:  prof. dr hab. Artur KIJAS, prof. dr hab. Tadeusz IWIŃSKI
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor: Natasza STARIK, Natalia MAJCHRZAK (redakcja naukowa)
Tytuł: Edukacja XXI wieku. Przestrzenie współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego  (t. 1/40)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65096-52-4
Okładka: miękka
Recenzenci:  prof. dr hab. Maria KOZIELSKA, prof. dr hab. Bogumiła LENARCZYK-KOSMAN
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor:  Teresa WĘGLARZ, Helena MAREK (redakcja naukowa)Monografia EDUKACJA XXI WIEKU
Tytuł: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. Edukacja XXI w.  (t. 3/39)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65096-46-3
Okładka: miękka
Recenzenci:  prof. dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. dr hab. Zbigniew Nęcki
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor:  Ewelina FLATOW-KALETA, Natalia MAJCHRZAK (redakcja naukowa)
Tytuł: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. Edukacja XXI w.  (t 2/38)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65096-42-5
Okładka: miękka
Recenzenci:  prof. dr hab. Ewa Misterska, prof. dr hab. Elżbieta Frołowicz
Spis treści: Zobacz
Wstęp: Zobacz

Autor:  Natasza STARIK, Andrzej ZUDNIAK (redakcja naukowa) 
Tytuł: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. Edukacja XXI w.  (t 1/37)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65096-41-8
Okładka: miękka
Recenzenci:  prof. dr hab. Barbara Sitarska, prof. dr hab. Kazimierz Dopierała
Spis treści: Zobacz
Wstęp:  Zobacz

Autor:  Natalia Anna FECHNER, Andrzej ZDUNIAK (redakcja naukowa)
Tytuł: Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenie XXI wieku. Edukacja połowy XXI wieku w. (t 4/36)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65096-03-6
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Józef BUCZYŃSKI, prof. zw. dr hab. Kazimierz DOPIERAŁA
Spis treści: Zobacz
Wstęp:  Zobacz

Autor:  Natasza STARIK, Teresa WĘGLARZ (redakcja naukowa)
Tytuł: Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenie XXI wieku. Edukacja połowy XXI wieku w. (t 3/35)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65096-02-9
Okładka: miękka
Recenzenci:  prof. nadzw. dr hab. Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA, dr hab. Elżbieta WESOŁOWSKA
Spis treści: Zobacz
Wstęp:  Zobacz

Autor: Małgorzata SUŚWIŁO, Natalia Anna FECHNER (redakcja naukowa)
Tytuł: Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenie XXI wieku. Edukacja połowy XXI wieku w. (t 2/34)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-65096-00-5
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab.Mieczysław CIOSEK, prof. dr hab. Barbara NOWAK
Spis treści: Zobacz
Wstęp:  Zobacz

Autor: Natalia MAJCHRZAK, Andrzej ZDUNIAK (redakcja naukowa)
Tytuł: Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenie XXI wieku. Edukacja połowy XXI wieku w. (t 1/33)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-65096-01-2
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Piotr SIENKIEWICZ, prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO
Spis treści: Zobacz
Wstęp:  Zobacz

Autor: Edyta ŚLACHCIŃSKA, Helena MAREK (redakcja naukowa)
Tytuł: Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. Edukacja XXI w. (t. 3/32)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-61304-84-5,  ISSN: 2084-9001
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Jadwiga STAWNICKA, prof. zw. dr hab. inż. Bogdan SZULC
Spis treści: Zobacz
Wstęp:  Zobacz

Autor: Natalia DĘBOWSKA, Marta WALACHOWSKA, Natasza STARIK (redakcja naukowa)
Tytuł: Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. Edukacja XXI w. (t. 2/31)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-61304-83-8,  ISSN: 2084-9001
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata PRZYBYSZ-ZAREMBA, prof. dr hab. Tomasz MAJEWSKI
Spis treści: Zobacz
Wstęp:  Zobacz

Autor: Natalia MAJCHRZAK, Andrzej ZDUNIAK (redakcja naukowa)
Tytuł: Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. Edukacja XXI w. (t. 1/30)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-61304-75-3,  ISSN: 2084-9001
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata SUŚWIŁŁO, prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO
Spis treści:Zobacz
Wstęp:  Zobacz

Autor: Marta WALACHOWSKA, Andrzej ZDUNIAK (redakcja naukowa)
Tytuł: Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Edukacja XXI w. (t. 3/29)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-61304-59-3,  ISSN: 2084-9001
Okładka: miękka
Recenzenci:
Spis treści: Zobacz
Wstęp:  Zobacz

Autor: Natalia MAJCHRZAK, Natasza STARIK, Andrzej ZDUNIAK (redakcja naukowa)
Tytuł: Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Edukacja XXI w. (t. 2/28)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-61304-52-8, ISSN: 2084-9001
Okładka: miękka
Recenzenci:
Spis treści: Zobacz
Wstęp:  Zobacz

Autor: Natasza STARIK, Andrzej ZDUNIAK (redakcja naukowa)
Tytuł: Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Edukacja XXI w. (t. 1/27)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-61304-52-4,
Okładka: miękka
Recenzenci:
Spis treści: Zobacz
Wstęp:  Zobacz

Autor: Elżbieta FROŁOWICZ, Natalia MAJCHRZAK, Natasza STARIK (redakcja naukowa)
Tytuł: Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. Edukacja XXI w. (t. 2/26)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-61304-41-8,  ISSN: 2084-9001
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO, prof. dr hab. Zbigniew ZALEWSKI
Spis treści: Zobacz
Wstęp:  Zobacz

Autor: Andrzej ZDUNIAK, Natalia MAJCHRZAK  (redakcja naukowa)
Tytuł: Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. Edukacja XXI w. (t. 1/25)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-61304-38-8
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO, prof. dr hab. Zbigniew ZALEWSKI
Wersja elektroniczna: Zobacz

Autor: Andrzej ZDUNIAK, Edyta ŚLACHCIŃSKA (redakcja naukowa)
Tytuł:  Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku  (t. 3/24)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-61304-24-1
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Józef BUCZYŃSKI, prof. dr hab. Tomasz MAJEWSKI

Autor: Natalia MAJCHRZAK, Andrzej ZDUNIAK, (redakcja naukowa)
Tytuł: Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku (t. 2/23)
Wydawnictwo:  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok  wydania: 2011
ISBN:  978-83-61304-23-4
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. dr hab. inż Piotr GRUDOWSKI, prof. dr hab. Jadwiga STAWNICKA
Spis treści: Zobacz
Wstęp:  Zobacz

Autor: Andrzej ZDUNIAK, Renata RECLIK (redakcja naukowa)
Tytuł: Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku (t. 1/22)
Wydawnictwo:  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok  wydania: 2011
ISBN:  978-83-61304-21-0
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. zw. dr spnb Witold ANDRUSZKIEWICZ, prof. dr hab. Barbara SITARSKA
Spis treści:
 Zobacz

Autor: Magdalena GAWROŃSKA-GARSTKA, Andrzej ZDUNIAK  (redakcja naukowa)
Tytuł:
 Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego. Edukacja XXI w. (t. 3/21)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-61304-20-3
Okładka: miękka
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Tomasz MAJEWSKI, Ks. prof. dr hab. Mirosław MICHALSKI

Autor: Andrzej ZDUNIAK  (redakcja naukowa)
Tytuł:
 Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-61304-19-7
Okładka: miękka
Ilość stron: 414
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Piotr SIENKIEWICZ, Prof. dr hab. Ewa WYSOCKA

Autor: Magdalena GAWROŃSKA-GARSTKA (redakcja naukowa)
Tytuł:
 Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-61304-18-0
Okładka: miękka
Ilość stron: 410
Recenzenci: Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold ANDRUSZKIEWICZ, Prof. dr hab. Barbara SITARSKA

Autor: Agnieszka CZAJKOWSKA, Wiesław OTWINOWSKI (red. naukowa)
Tytuł: Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia, t.3.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania:2009
ISBN: 978-83-61304-08-1
Okładka: miękka

Autor: Dorota RONDALSKA, Andrzej ZDUNIAK (red.naukowa)
Tytuł: Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia, t.2.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania:2009
ISBN: 978-83-61304-07-4
Okładka: miękka

Autor: Dominika CZAJKOWSKA-ZIOBROWSKA, Andrzej ZDUNIAK  (red.naukowa)
Tytuł: Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia, t.1.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania:2009
ISBN: 978-83-61304-06-7
Okładka: miękka

Autor: Agnieszka CZAJKOWSKA, Dorota RONDALSKA (redakcja naukowa)
Tytuł: Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń tworzenia. T. 3
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2008
ISBN-13: 978-83-61304-02-9
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Roman Kulczycki, prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk

Autor: Tomasz SMAL, Andrzej ZDUNIAK (red. naukowa)
Tytuł: Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń tworzenia. T.2
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2008
ISBN-13: 978-83-61304-01-2
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk

Autor: Matylda GWOŹDZICKA-PIOTROWSKA, Jarosław WOŁEJSZO, Andrzej ZDUNIAK (red. naukowa)
Tytuł: Edukacja w społeczeństwie ryzyka. Bezpieczeństwo jako wartość. T.3
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2007
ISBN-10: 83-922909-7-6
ISBN-13: 978-83-922909-7-1
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk, prof. zw. dr hab. Roman Kulczycki

Autor: Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Andrzej Zduniak (red. naukowa)
Tytuł: Edukacja w społeczeństwie ryzyka. Bezpieczeństwo jako wartość. T.2
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2007
ISBN-10: 83-922909-6-8
ISBN-13: 978-83-922909-6-4
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk, prof. dr hab. Jarosław Wołejszo

Autor: Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Andrzej Zduniak (red. naukowa)
Tytuł: Edukacja w społeczeństwie ryzyka. Bezpieczeństwo jako wartość. T.1
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2006
ISBN-10: 83-922909-5-X
ISBN-13: 978-83-922909-5-7
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Roman Kulczycki, prof. dr hab. Eugeniusz Kameduła

Autor: Andrzej Kusztelak, Andrzej Zduniak (red. naukowa)
Tytuł: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. T.2
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Rok wydania: 2006
ISBN-10: 83-922909-2-5
ISBN-13: 978-83-922909-2-6
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Roman Kulczycki, prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk

Autor: Alicja Kozubska, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
Tytuł: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. T.1
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Rok wydania: 2006
ISBN-10: 83-922909-1-7
ISBN-13: 978-83-922909-1-9
Okładka: miękka
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Roman Kulczycki, prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy