Projekt pn. Wszędzie Sobą Bądź dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu realizuje projekt pn. Wszędzie Sobą Bądź dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Projekt zakłada realizację kompleksowego programu rozwoju dostępności w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu poprzez dostosowanie uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, narzędzi informatycznych i procedur kształcenia.

 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności WSB z siedzibą w Poznaniu i dostosowanie oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez:

 

 • wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni;
 • zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni;
 • wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni;
 • opracowanie i wdrożenie procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię;
 • wprowadzenie do programów nauczania modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami;
 • realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni prowadzących do wzrostu świadomości i kompetencji.

 

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • wdrożenia zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia;
 • podniesienia kompetencji dydaktycznych pracowników Uczelni;
 • podniesienia kompetencji zarządczych pracowników Uczelni;
 • podniesienia kompetencji kadry Uczelni w zakresie edukacji włączającej;
 • likwidacji barier dostępności;
 • wdrożenia informatycznych narzędzi zarządzania i udostępniania informacji o szkolnictwie wyższym.

 

Poprzez powyższe działania i założone efekty projekt realizuje cele Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Wartość projektu ogółem: 4 033 770,89, obejmuje:
Wartość dofinansowania: 3 912 757,76 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 3 399 662,11 zł
Okres realizacji: od 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Kierownik projektu: mgr Justyna KASPROWICZ

Zapraszamy do udziału w szkoleniach, które realizujemy w ramach projektu pn. Wszędzie Sobą Bądź dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny!

 

DLA KOGO?

 

Szkolenia skierowanie są dla kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, zatrudnionej na umowę o pracę, przy czym kadra dydaktyczna może być także zatrudniona na umowę cywilno-prawną pod warunkiem, że będzie mogła wykorzystać nabyte umiejętności w praktyce podczas prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej 1 semestr.

 

DLACZEGO WARTO?

 

Dzięki udziałowi w naszym projekcie wyróżnisz się z tłumu kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.

 

ZYSKASZ

 

 1. Większą efektywności w procesie kształcenia.
 2. Wzrost świadomości i kompetencji z zakresu wyrównywania szans studentom z niepełnosprawnościami.
 3. Większą jakości w procesie zarządzania.

 

CO MUSISZ ZROBIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 

 1. Należy złożyć dokumenty zgłoszeniowe pocztą tradycyjną lub elektroniczną email: [email protected]:
 • Oświadczenie o praktycznym wykorzystaniu kompetencji (pobierz) – dotyczy kadry dydaktycznej.
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).
 • Po przesłaniu dokumentów zgłoszeniowych, pracownik poprosi Cię o wypełnienie testu wejścia w celu wykonania bilansu kompetencji, który pomoże wybrać ścieżkę szkoleniową.
 • Na podstawie powyższych dokumentów i bilansu kompetencji Komisja rekrutacyjna dokona oceny punktowej.
 • Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne zostaną poinformowane o wyniku rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Masz pytania? Napisz: [email protected]

 

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (PDF)
 • Zgłoszenie udziału w projekcie ((PDF)/ (DOC)
 • Oświadczenie o praktycznym wykorzystaniu zdobytych kompetencji/kwalifikacji (dotyczy kadry dydaktycznej) (PDF) / (DOC)
 • Umowa szkoleniowa (PDF)(DOC)
 • Oświadczenie o wykorzystaniu osiągniętych kompetencji dydaktycznych w procesie kształcenia (DOC) / (PDF)

 

Image module

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.