Kierunek dostępny także
jako studia II stopnia w GDAŃSKU

Specjalność: Bezpieczeństwo lotnictwa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Bezpieczeństwo lotnictwa jest zbiorem działań, procedur i regulacji, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa lotów i ochronę pasażerów, załogi oraz mienia na pokładzie samolotu. Bezpieczeństwo lotnictwa jest kluczowe dla przemysłu lotniczego, a co za tym idzie dla rozwoju gospodarczego każdego państwa. Bezpieczeństwo lotnictwa to również zapewnienie bezpieczeństwa na lotnisku, m.in. poprzez kontrolę i monitorowanie ruchu na lotnisku, procedury bezpieczeństwa na lotnisku oraz systemy zabezpieczeń przeciwko terroryzmowi i sabotażowi. Bezpieczeństwo lotnictwa jest zarządzane przez rządy, organizacje międzynarodowe i przemysł lotniczy. Rządy odpowiadają za regulację i nadzór nad przemysłem lotniczym, a organizacje międzynarodowe takie jak Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) opracowują standardy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa lotnictwa. Przemysł lotniczy odpowiedzialny jest za stosowanie się do tych standardów i regulacji. Jeśli w przyszłości chciałbyś zajmować się tworzeniem i dbaniem o przestrzeganie procedur i regulacji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa na lotniskach krajowych i międzynarodowych – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

 

Absolwent studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne na specjalności Bezpieczeństwo lotnictwa jest przygotowany do pracy:

 • w Siłach Powietrznych RP,
 • w portach lotniczych,
 • w przedsiębiorstwach spedycyjnych związanych z transportem lotniczym,
 • w agencjach ruchu lotniczego,
 • w prywatnych podmiotach sektora lotniczego.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Bezpieczeństwo lotnictwa student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu teorii organizacji i zarządzania ruchem lotniczym,
 • wiedzę na temat faktów oraz postaci z historii lotnictwa, z uwzględnieniem wkładu Polaków oraz na temat wpływu postępu technicznego na rozwój lotnictwa,
 • wiedzę z zakresu prawnych aspektów zarządzania ruchem lotniczym, uwzględniając specyfikę konkretnych sytuacji, zasady prawne funkcjonowania systemów bezpieczeństwa na wielu płaszczyznach oraz zasadność stosowania wybranych procedur,
 • wiedzę na temat roli poszczególnych instytucji związanych z organizacją ruchu lotniczego, struktury władzy lotniczej na świecie, w Europie i w Polsce,
 • wiedzę z zakresu bezpieczeństwa lotów oraz źródeł zagrożeń dla bezpieczeństwa lotów,
 • wiedzę na temat podstawowych i zaawansowanych metod, procesów, procedur i modeli składających się na zarządzanie ryzykiem zagrożeń, możliwych do zastosowania w szczególności w domenach lotnictwa oraz etapy procesu zarządzania ryzykiem zagrożeń w lotnictwie,
 • wiedzę na temat warsztatu pracy na określonych stanowiskach powiązanych z problematyką bezpieczeństwa lotnictwa,
 • wiedzę z zakresu metod szacowania ryzyka, oceny ryzyka i reagowania na ryzyko zagrożeń oraz postępowania wobec ryzyka,
 • wiedzę na temat roli kontroli przestrzeni powietrznej jako elementu kontroli lotów oraz znaczenia zadań, zasad i narzędzi kontroli przestrzeni powietrznej w szerszym aspekcie,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa lotnictwa w celu analizowania i interpretowania wielopłaszczyznowych problemów,
 • umiejętność określenia zakresu działań związanych z bezpieczeństwem lotnictwa oraz charakteryzowania systemów kierowania bezpieczeństwem, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym,
 • umiejętność dokonania analizy i oceny organizacyjno-prawnych aspektów funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w kontekście historycznym,
 • umiejętność analizowania i stosowania procedur dotyczących zarządzania ruchem lotniczym i ryzykiem, a także kontroli przestrzeni powietrznej i ochrony infrastruktury,
 • umiejętność identyfikowania i oceniania skutków zagrożeń, uwzględniając różnorodne uwarunkowania,
 • umiejętność zaprezentowania kompetencji i obowiązków służb w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Bezpieczeństwo lotnictwa:

 • Kontrola przestrzeni powietrznej,
 • Ochrona infrastruktury lotniczej,
 • Organizacja i logistyka ruchu lotniczego,
 • Prawo i procedury lotnicze,
 • Terroryzm powietrzny,
 • Zarządzanie ryzykiem w ruchu lotniczym.
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z KOSZALINA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy