Studenckie Koło Naukowe Twórczych Pedagogów

KULTURA to podstawowa instancja edukacyjna, a EDUKACJA to droga do urzeczywistnienia kultury, nade wszystko „kultury w ludziach”. Kultura ujawnia się zatem jako treść i wynik edukacji, czy też, innymi słowy, edukacja jest wektorem kultury, przebudzeniem w jednostce potrzeby poznawania i odczuwania świata i wartości, inspiracją aktywności twórczej i wyobraźni. Kultura jest jednocześnie impulsem, przenika sens i sposoby działania edukacyjnego. Edukacja i kultura są więc wzajemnie uwarunkowane: edukacja oświeca, a kultura różnicuje stanowiąc jednocześnie „efekt” edukacji, dzięki czemu dokonuje się nieustanny proces rozwoju samej kultury. Kulturowy wymiar edukacji sprzyja rozwojowi sił twórczych istoty ludzkiej.

/Irena Wojnar/

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE TWÓRCZYCH PEDAGOGÓW
„KULTURA I EDUKACJA”

powstało na Wydziale Studiów Społecznych w Poznaniu

Celem Koła jest:

 1. Krzewienie wiedzy pedagogicznej oraz szeroko pojętej wiedzy z zakresu humanistyki;
 2. Realizacja projektów badawczych o charakterze integracyjnym, mających na celu poznanie różnorodnych obszarów działalności pedagogicznej, zarówno pod względem zróżnicowania wiekowego adresatów oddziaływań, jak i charakteru placówek opiekuńczo-wychowawczych i kulturalno-oświatowych;
 3. Działalność dotycząca samokształcenia i kształcenia ustawicznego członków Koła;
 4. Organizowanie akcji charytatywnych;
 5. Integracja i aktywizacja studentów Pedagogiki i innych kierunków WSB;
 6. Inspirowanie do odkrywania swojego potencjału, talentu i możliwości;
 7. Kreowanie i aktywny udział w kulturalnych przedsięwzięciach Poznania;
 8. Aktywne włączenie się w działania naukowo-badawcze podejmowane i realizowane na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym oraz Uczelni

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • Przygotowanie, prowadzenie i opracowanie badań naukowych w wybranych przez członków Koła zakresach tematycznych;
 • Organizowanie szkoleń i warsztatów, które usprawnią umiejętności pedagogiczne studentów;
 • Organizowanie konferencji, paneli dyskusyjnych, wyjazdów naukowych;
 • Organizowanie spotkań z ludźmi związanymi z penitencjarystyką, z przedstawicielami pedagogiki ulicy, itp.
 • Wzbudzanie naukowej dyskusji na tematy społecznie ważne;
 • Aktywne włączenie się w działalność naukowo-badawczą Wydziału;
 • Aktywność artystyczną

Jeśli zainspirowały Cię nasze cele i obszar naszej działalności – dołącz do nas!

Kontakt:
Opiekun grupy: mgr Marta KAŹMIERCZAK, adres e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy