Koło Naukowe Ratownik

Cele Koła:

 • Krzewienie wiedzy ratowniczej oraz szeroko pojętej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa;
 • Realizacja projektów badawczych o charakterze integracyjnym, mających na celu poznanie różnorodnych obszarów bezpieczeństwa;
 • Działalność dotycząca samokształcenia i kształcenia ustawicznego członków Koła;
 • Integracja i aktywizacja studentów Bezpieczeństwa Narodowego i innych kierunków WSB;
 • Inspirowanie do odkrywania swojego potencjału, talentu i możliwości, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa;
 • Aktywny udział w konferencjach naukowych oraz pomoc w ich organizacji;
 • Aktywne włączenie się w działania naukowo-badawcze podejmowane i realizowane na Wydziale Studiów Społecznych w Poznaniu.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • Przygotowanie, prowadzenie i opracowanie badań naukowych w wybranych przez członków Koła zakresach tematycznych;
 • Organizowanie szkoleń i warsztatów, które usprawnią umiejętności ratownicze studentów;
 • Organizowanie konferencji, paneli dyskusyjnych, wyjazdów naukowych;
 • Organizowanie spotkań z ludźmi związanymi z ratownictwem i bezpieczeństwem;
 • Wzbudzanie naukowej dyskusji na tematy społecznie ważne;
 • Aktywne włączenie się w działalność naukowo-badawczą Wydziału Studiów Społecznych w Poznaniu.

KOŁO NAUKOWE RATOWNIK – INFORMATOR

DZIAŁANIA STDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO

Jeśli zainspirowały Cię nasze cele i obszar naszej działalności – dołącz do nas!

>>>DEKLARACJA CZŁONKOWSKA<<<

Kontakt:

dr Sebastian NIEDZWIECKI – Opiekun Koła
telefon: 695-170-730
e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy