Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GLIWICE, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

,

Specjalność: Psychologia służb mundurowych

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Specjalność skierowana jest do osób, które w przyszłości chciałyby zajmować się udzielaniem pomocy osobom pracującym w służbach mundurowych. Podczas studiów poznasz metody, narzędzia i techniki wykorzystywane w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych, które mogą wystąpić u pracowników służb mundurowych, takich jak stres pourazowy, depresja, lęk czy uzależnienie. Nauczysz się jak badać zachowanie, myślenie i emocje osób pracujących w służbach mundurowych, takich jak policja, straż pożarna, służby specjalne czy wojsko. Dowiesz się jaki wpływ na psychikę i zdrowie oraz relacje z rodziną i społeczeństwem ma praca w często trudnych emocjonalnie i psychicznie warunkach, które są codziennością w pracy w służbach mundurowych. Zdobędziesz umiejętności rozwiązywania konfliktów zawodowych, problemów związanych z adaptacją do pracy oraz w rozwijaniu kompetencji związanych z radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami. W przyszłości oprócz udzielania bezpośredniej pomocy osobom pracującym w służbach mundurowych, możesz zajmować się tworzeniem programów szkoleniowych i rekrutacyjnych zwiększających skuteczność i efektywność pracy służb mundurowych oraz polepszających zdrowie psychiczne ich pracowników.

Podejmując studia na specjalności Psychologia służb mundurowych student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu terminologii dotyczącej zagadnień psychologicznych, odnoszących się do służb mundurowych, ich uwarunkowań i zagrożeń,
 • wiedzę z zakresu pomocy i interwencji psychologicznej w sytuacji kryzysu, rodzajów i skutków sytuacji kryzysowych, szczególnie w odniesieniu do służb mundurowych,
 • wiedzę w zakresie komunikacji interpersonalnej i społecznej, szczególnie w zakresie diagnozy, wpływu społecznego i profilaktyki psychologicznej oraz aspekcie dowodzenia,
 • wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, o normach, procedurach stosowanych w psychologii służb mundurowych,
 • wiedzę z zakresu problematyki dotyczącej stresu, wsparcia psychologicznego i strategii radzenia sobie,
 • wiedzę z zakresu elementów składowych instytucji totalnych, ich podziału oraz zasad funkcjonowania i wpływu na społeczeństwo,
 • wiedzę na temat zagrożeń wynikających ze służby, uwzględniając wpływ społeczny, czynniki stresogenne i wpływające na wzrost poziomu agresji,
 • wiedzę na temat etapów postępowania diagnostycznego w psychologii służb mundurowych, zasad prowadzenia diagnozy, warunków stosowania różnych narzędzi badawczych i diagnostycznych oraz sposobów interpretacji uzyskanych wyników,
 • umiejętność rozróżniania rodzajów sytuacji konfliktowych i kryzysowych oraz przewidywania ich skutków, szczególnie w aspekcie psychologicznym w odniesieniu do służby i działań w sytuacji zagrożenia życia,
 • umiejętność analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań oraz planowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów sytuacyjnych oraz uwarunkowań w środowisku służb mundurowych,
 • umiejętność określania wpływu społecznego oraz norm etycznych i moralnych w służbach mundurowych,
 • umiejętność określania działań profilaktycznych w odniesieniu do możliwych źródeł zagrożeń dotyczących służby, stresu pourazowego, sytuacji straty i żałoby.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Psychologia służb mundurowych

 • Dowodzenie
 • Interwencja psychologiczna w sytuacji kryzysu
 • Wpływ społeczny w służbach mundurowych
 • Zarządzanie w sytuacjach zagrożenia życia
 • Stres pourazowy
 • Negocjacje i mediacje w sytuacji zagrożenia życia
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JAWORZNA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy