Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GLIWICE, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

,

Specjalność: Psychologia kryminalistyczno – śledcza

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Specjalność skierowana jest do osób, które w przyszłości chciałyby zajmować się wsparciem pracy kryminalno- śledczej organów ścigania od strony psychologicznej. Podczas studiów poznasz metody, narzędzia i techniki psychologiczne wykorzystywane w rozwiązywaniu śledztwa i zagadek kryminalnych. Nauczysz się przeprowadzania analizy zachowań sprawców przestępstw i ich ofiar. Będziesz pracował na różnych etapach śledztw i dochodzeń, wspierając działania policji, prokuratury, sądów, a także pomagając w ocenie ryzyka sprawców przestępstw oraz w ich resocjalizacji. Nauczysz się tworzenia charakterystyki sprawcy na podstawie analizy jego działań i cech oraz ich identyfikacji. Nauczysz się interpretować zachowanie ofiar i świadków, tworzyć oceny zeznań i zeznań z przesłuchań oraz udzielać pomocy w negocjowaniu z napastnikami w sytuacjach zagrożenia życia. Dowiesz się również w jaki sposób ocenić skłonność do popełnienia przestępstwa przez osoby, które już raz były skazane oraz jak prowadzić doradztwo w zakresie polityki kryminalnej. Rozwiniesz również swoje kompetencje społeczne niezbędne w pracy z drugim człowiekiem.

Podejmując studia na specjalności Psychologia kryminalno- śledcza student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu terminologii dotyczącej zagadnień psychologicznych, odnoszących się do działań kryminalno-śledczych, ich charakterystyki, uwarunkowań i zagrożeń,
 • wiedzę z zakresu uwarunkowań pomocy i interwencji psychologicznej w sytuacji kryzysu, rodzajów i skutków sytuacji kryzysowych, szczególnie w odniesieniu do działań kryminalno-śledczych, w kontekście relacji ze sprawcami i świadkami przestępstw, pozyskiwaniem informacji śledczych i psychomanipulacji,
 • wiedzę na temat systemu związanego z istnieniem i funkcjonowaniem aparatu wymiaru sprawiedliwości, szczególnie jego funkcji wspomagających i ekspertalnych (przeprowadzanie ekspertyz i wydawanie opinii psychologicznych),
 • wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w psychologii kryminalno-śledczej w kontekście działań organów ścigania,
 • wiedzę z zakresu technik manipulacji psychologicznej oraz sposobów wywierania wpływu na innych, szczególnie w zakresie działań kryminalno-śledczych,
 • wiedzę z zakresu powiązań między kryminologią i kryminalistyką oraz z zakresu kryminologii, suicydologii, wiktymologii, patologii społecznych oraz technik i metod kryminalistycznych,
 • wiedzę z zakresu metod kryminalistycznych i socjotechnik w pracy wywiadowczej,
 • wiedzę z zakresu przepisów prawa karnego materialnego i procesowego oraz teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu przestępczości w ramach kryminologii i kryminalistyki,
 • umiejętność analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań oraz planowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów sytuacyjnych oraz uwarunkowań w psychologii kryminalno-śledczej,
 • umiejętność stosowania różnorodnych technik, narzędzi i aparatury badawczej oraz metod, procedur i specjalistycznych umiejętności do realizacji zadań praktycznych związanych z zakresem psychologii kryminalno-śledcze,
 • umiejętność wyjaśniania problemów psychologicznych, które mogą się pojawić przed i w trakcie rozpraw kryminalnych i cywilnych (np. oceniać poczytalności oskarżonego, wiarygodności świadków),
 • umiejętność profilowania nieznanych sprawców niektórych przestępstw, uwzględniając różne czynniki kryminogenne oraz wzorce osobowościowe,
 • umiejętność przeprowadzenia logicznej analizy działań dochodzeniowo-śledczych,
 • umiejętność analizowania zjawiska patologii społecznej, przyczyny zachowań antyspołecznych oraz wyjaśnia psychologicznych aspekty przestępczości.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PSYCHOLOGIA KRYMINALISTYCZNO – ŚLEDCZA

 • Analiza logiczna w działaniach dochodzeniowo śledczych
 • Diagnostyka psychologiczna sprawców przestępstw
 • Profilowanie nieznanych sprawców przestępstw
 • Psychologia sądowa i śledcza
 • Kryminologia z elementami kryminalistyki
 • Podstawy prawa karnego materialnego i procesowego
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JAWORZNA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy