Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GLIWICE, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

,

Specjalność: Psychologia emocji

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Specjalność skierowana jest do osób, które chciałyby lepiej zrozumieć i radzić sobie z emocjami, wiedzieć co ma kluczowe znaczenie dla dobrego funkcjonowania społecznego i indywidualnego. Podczas studiów nauczysz się jak zrozumieć i rozwiązywać problemy związane z emocjami oraz jak pomagać innym w trudnościach pojawiających się w relacjach międzyludzkich. Psychologia emocji bada różne aspekty emocji między innymi ich pochodzenie, przeżywanie, wyrażanie, regulacja i konsekwencje. Szuka odpowiedzi jak emocje wpływają na ludzi pod względem fizjologicznym, poznawczym i behawioralnym. Podczas studiów poznasz różne metody, narzędzia i techniki badawcze wykorzystywane w psychologii emocji, takie jak: eksperymenty laboratoryjne, wywiady, ankiety, obserwacje, testy projekcyjne, neuroobrazowanie i inne. Dzięki temu lepiej zrozumiesz jak emocje powstają, jakie są ich funkcje, jakie są ich konsekwencje i jak można je regulować. Psychologia emocji jest interdyscyplinarną dziedziną łączącą elementy neuropsychologii, biologii, socjologii, filozofii i innych dziedzin. Psycholodzy emocji często pracują z innymi specjalistami, takimi jak neuropsycholodzy, neurobiolodzy czy psychiatrzy, aby zrozumieć emocje i ich rolę w zdrowiu psychicznym i fizycznym człowieka. Podczas studiów rozwiniesz swoje kompetencje społeczne i umiejętność pracy w grupach, a także zrozumiesz etyczny wymiar pracy z drugim człowiekiem.

Podejmując studia na specjalności Psychologia emocji student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw dotyczących emocji oraz procesów poznawczych, w tym mechanizmów wzbudzania emocji oraz neurobiologii emocji,
 • wiedzę z zakresu psychologicznych podstaw teorii zjawisk emocjonalnych, ewolucję emocji oraz istoty i natury emocji,
 • wiedzę z zakresu uwarunkowań neurofizjologicznych emocji, emocji w procesie myślenia, emocji i ich związeku z motywacją,
 • wiedzę na temat podstawowych metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w psychologii emocji,
 • wiedzę na temat roli zdolności wyrażania emocji (ekspresji emocjonalnej) w kształtowaniu osobowości oraz pełnionych ról społecznych,
 • wiedzę z zakresu roli kompetencji emocjonalnych w kształtowaniu inteligencji emocjonalnej oraz zdolności wchodzące w skład zestawu kompetencji emocjonalnych,
 • wiedzę z zakresu technik manipulacji mających na celu wpłynięcie na emocje i odczucia innych osób oraz mechanizmów szantażu emocjonalnego,
 • umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu neurobiologii emocji, a także procesów i mechanizmów poznawczych w pracy psychologa,
 • umiejętność wykorzystywania kompetencji emocjonalnych, będzie potrafił używając języka specjalistycznego porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych metod, technik i narzędzi,
 • umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu neurobiologii emocji do analizy i oceny ludzkiej aktywności i zachowań,
 • umiejętność rozpoznawania mechanizmów emocjonalnych i procesów poznawczych, w tym uczuć, nastrojów oraz różnych form ekspresji emocji,
 • umiejętność kształtowania, rozwijania i wzmacnia kompetencji emocjonalnych oraz inteligencji emocjonalnej,
 • umiejętność rozpoznawania mechanizmu szantażu emocjonalnego.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Psychologia emocji

 • Ekspresja emocji
 • Emocje w procesie poznawczym
 • Neurobiologia emocji
 • Szantaż emocjonalny
 • Inteligencja emocjonalna
 • Mechanizmy wzbudzania emocji
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JAWORZNA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy