Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GLIWICE, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

,

Specjalność: Psychologia biznesu i zarządzania

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Specjalność ta skierowana jest do osób, które są zainteresowane rozwijaniem umiejętności negocjacyjnych, liderskich, związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz umiejętnościami interpersonalnymi. Psychologia biznesu i zarządzania będzie idealnym wyborem dla każdego, kto w przyszłości chciałby zajmować się rozwiązywaniem problemów związanych z klimatem organizacyjnym, zarządzaniem zmianą, komunikacją i relacjami między pracownikami. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do badania zachowań i procesów zachodzących w organizacjach. Poznasz metody, techniki i narzędzia potrzebne do zrozumienia i poprawy efektywności i satysfakcji pracowników oraz do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem organizacji. W przyszłości będziesz mógł zajmować się prowadzeniem badań procesów decyzyjnych, motywacji, komunikacji i relacji interpersonalnych w organizacjach. Psychologia biznesu i zarządzania zajmuje się również takimi kwestiami jak: rekrutacja, selekcja i rozwój pracowników, a także analiza i poprawa procesów biznesowych oraz projektowanie i optymalizacja systemów zarządzania i organizacji. Celem tej dziedziny jest zwiększanie efektywności i produktywności organizacji poprzez lepsze zrozumienie i wykorzystanie potencjału pracowników oraz eliminowanie barier i przeszkód w funkcjonowaniu organizacji.

Podejmując studia na specjalności Psychologia biznesu i zarządzania student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu zagadnień teorii organizacji i zarządzania, uwzględniając uwarunkowanie psychologiczne,
 • wiedzę z zakresu nauki o zarządzaniu i jej rozwój w kontekście rozwoju gospodarczego oraz płynności rynków finansowych, a szczególnie w kontekście uwarunkowań psychologicznych, zorientowanych na zastosowanie praktyczne,
 • wiedzę z zakresu zasad budowania efektywnego zespołu oraz prawidłowego pełnienia roli menedżera – lidera,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie psychologii biznesu i zarządzania, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę o uwarunkowaniach (zwłaszcza psychologicznych) skutecznych strategii marketingowych oraz strategii public relations w kontekście płynności rynków finansowych, psychologii biznesu i zachowań konsumenckich,
 • wiedzę z zakresu zasad tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw w zakresie realizowanych przez nich zadań, uwzględniając uwarunkowania finansowe i gospodarcze, politykę kadrową, rolę kierownika-lidera, elementy zarządzania strategicznego i zarządzania projektami,
 • wiedzę na temat zasad zarządzania i kierowania ludźmi w konkretnych uwarunkowaniach organizacyjnych oraz środowiskowych,
 • wiedzę na temat modeli osobowościowych stylów kierowania ludźmi, oraz charakterystycznych cech lidera, powiązanych z konkretnymi uwarunkowaniami psychospołecznymi,
 • umiejętności kierownicze, przywódcze i mentorskie,
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do skutecznego kierowania zespołem oraz zwiększania potencjału własnego, a także innych osób w środowisku pracy, wykorzystując umiejętności z zakresu psychologii biznesu, pracy i organizacji oraz zarządzania projektami,
 • umiejętność analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań,
 • umiejętność planowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów sytuacyjnych oraz uwarunkowań w środowisku zawodowym, wykorzystując elementy zarządzania strategicznego oraz różnorodne modele przywództwa.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Psychologia biznesu i zarządzania

 • Psychologia decyzji i zarządzania zmianą
 • Zarządzanie projektami
 • Psychologia pracy i organizacji
 • Zarządzanie strategiczne
 • Psychologia procesów kadrowych
 • Teorie i modele przywództwa
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JAWORZNA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy