Kierunek dostępny też na wydziale: BARTOSZYCE

Specjalność: Pozamilitarne przygotowanie obronne

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Są trzy powody, dla których warto podjąć studia na specjalności pozamilitarne przygotowania obronne. Jest to poczucie służby Ojczyźnie, możliwość rozwoju zawodowego oraz perspektywa zdobycia ciekawych doświadczeń i spotkania ludzi z pasją.

Ukończenie specjalności pozamilitarne przygotowania obronne daje możliwość pracy w szeroko rozumianych służbach mundurowych, administracji publicznej oraz podmiotach prywatnych odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu przygotowań obronnych.

Dodatkowy atut specjalności: zajęcia prowadzone są przez wykładowców-praktyków (dowódców szczebla operacyjno-taktycznego i taktycznego oraz absolwentów Akademii Sztuki Wojennej), którzy w interesujący sposób przedstawią Ci wiedzę  z zakresu obronności.

Studia adresowane są do absolwentów szkół średnich, wszystkich służb mundurowych, pracowników sektora publicznego i prywatnego.

Podejmując studia na specjalności pozamilitarne przygotowania obronne, uzyskasz unikatową wiedzę pozwalającą Ci między innymi na dokonywanie analiz dotyczących: przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem państwa na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym; istoty, celu oraz zakresu planowania pozamilitarnych przygotowań obronnych; mobilizacji gospodarki, tworzenia  i utrzymania rezerw strategicznych, przygotowania transportu i infrastruktury transportowej na potrzeby obronne; przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa; ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa; zadań administracji publicznej  i podmiotów prywatnych w procesie pozamilitarnych przygotowań obronnych; szkolenia obronnego w państwie oraz kontroli i audytu zadań związanych pozamilitarnymi przygotowaniami obronnymi.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności: Pozamilitarne przygotowania obronne

  • Administracja publiczna w pozamilitarnych przygotowaniach obronnych
  • Mobilizacja gospodarki
  • Ochrona obiektów infrastruktury krytycznej
  • Organizacja szkolenia obronnego w państwie
  • Planowanie i programowanie obronne
  • Podstawy prawne pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce
  • Przygotowanie logistyki i transportu na potrzeby obronne państwa
  • Przygotowanie oraz wykorzystanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne
  • System kierowania bezpieczeństwem narodowym
  • Tworzenie i utrzymanie rezerw strategicznych
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JAWORZNA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy