Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GLIWICE, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

,

Specjalność: Neuropsychologia

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Specjalność skierowana jest do osób, które chciałyby w przyszłości odkrywać zależności między pracą mózgu a zachowaniem człowieka, w celu pomocy innym ludziom. Podczas studiów na specjalności Neuropsychologia dowiesz się jaki jest związek między mózgiem a zachowaniem oraz funkcjonowaniem poznawczym i emocjonalnym. Nauczysz się jak badać, diagnozować i leczyć  pacjentów z różnymi rodzajami uszkodzeń mózgu, takimi jak choroby neurodegeneracyjne, udary mózgu, choroby psychiczne i inne choroby neurologiczne. Neuropsychologia jest nauką interdyscyplinarną, ponieważ opiera się na zasadach psychologii oraz neurologii, co pozwala na lepsze zrozumienie i diagnozowanie różnych schorzeń mózgu i zaburzeń zachowania. Do głównych narzędzi neuropsychologów należą testy neuropsychologiczne, które pozwalają na ocenę funkcji poznawczych, takich jak pamięć, uwaga, percepcja, inteligencja i funkcje językowe. Leczenie pacjentów przez neuropsychologów może obejmować terapię poznawczą, terapię behawioralną, terapię psychologiczną, a także specjalistyczne programy rehabilitacji po urazie mózgu. Na studiach zdobędziesz niezbędne kompetencje społeczne potrzebne do podejmowania współpracy z innymi specjalistami m.in. neurologami, neurochirurgami czy terapeutami, w celu zapewnienia kompleksowej opieki pacjentom.

Podejmując studia na specjalności Neuropsychologia student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu przedmiotu zainteresowań oraz terminologię używaną w neuropsychologii (klinicznej i rozwojowej), neurologii, neuroanatomii oraz psychosomatyki,
 • wiedzę na temat budowy i funkcji struktur mózgowych oraz o związku pomiędzy funkcjonowaniem mózgu i zachowaniem,
 • wiedzę z zakresu uwarunkowań neurofizjologicznych emocji, emocji w procesie myślenia oraz emocji i ich związku z motywacją,
 • wiedzę na temat metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w neuropsychologii i rehabilitacji,
 • wiedzę na temat organizacji funkcjonalnej struktur mózgowia, uszkodzenia i dysfunkcji mózgu, kategorii zaburzeń w funkcjonowaniu człowieka oraz mechanizmów powrotu zaburzonych funkcji i zachowań,
 • wiedzę na temat diagnozy neuropsychologicznej, form pomocy psychologicznej w zastosowaniu do pacjentów neurologicznych i ich otoczenia społecznego,
 • wiedzę na temat rozwoju osobniczego układu nerwowego, znaczenia funkcjonowania układu nerwowego na poziomie komórkowym dla funkcjonowania całego układu nerwowego i organizmu,
 • wiedzę na temat metodyki pomocy psychologicznej, typowych zadań, norm i procedur, stosowanych w różnych działaniach psychologicznych o charakterze pomocowym, profilaktycznym i prewencyjnym, zorientowane na zastosowanie praktyczne,
 • umiejętność obserwacji i analizy podstawowych zjawisk społecznych w kontekście pracy psychologa ze szczególnym uwzględnieniem neuropsychologii,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu neurologii, neurobiologii oraz psychosomatyki, a także procesów i mechanizmów poznawczych w pracy psychologa,
 • umiejętności w zakresie diagnozowania oraz programowania terapii zaburzeń z wykorzystaniem farmakoterapii, rehabilitacji poznawczej lub treningu relaksacyjnego i wizualnego,
 • umiejętność kształtowania, rozwijania i wzmacniania kompetencji emocjonalnej i inteligencji emocjonalnej oraz umiejętność rozpoznawania mechanizmów szantażu emocjonalnego,
 • umiejętność ocenienia znaczenia właściwego funkcjonowania neuronów dla zdrowia całego organizmu oraz zagrożenia jakie istnieją w środowisku dla dobrego funkcjonowania układu nerwowego.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Neuropsychologia

 • Neurobiologia z neuroanatomią
 • Neuropsychologia kliniczna i rozwojowa
 • Neuropsychologia uzależnień
 • Podstawy psychosomatyki
 • Podstawy neurologii
 • Podstawy diagnozy neuropsychologicznej
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JAWORZNA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy