Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GLIWICE

Specjalność: Psychologia dzieci i młodzieży

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Specjalność skierowana jest do osób, które w przyszłości chciałyby pracować z dziećmi oraz  młodzieżą i pomagać im w prawidłowym rozwoju. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie biologicznych i psychospołecznych uwarunkowań rozwoju dzieci i młodzieży, a także planowania terapii zaburzeń rozwojowych. Nauczysz się diagnozowania oraz zaplanowania i prowadzenia terapii zaburzeń rozwoju oraz uzależnień, występujących coraz częściej wśród młodzieży i dzieci. Psychologia dzieci i młodzieży jako dziedzina psychologii łączy wiedzę z zakresu teorii i praktyki psychiatrii i psychologii klinicznej dzieci oraz rozwoju psychospołecznego. Podczas studiów poznasz i zrozumiesz prawidłowości rozwoju kompetencji szkolnych oraz funkcjonowania dziecka w rodzinie. Rozwiniesz  również swoje kompetencje społeczne i będziesz świadomy etycznego wymiaru pracy z drugą osobą. Zostaniesz również przygotowany do współpracy z innymi specjalistami m.in. pedagogami, teraputami, psychiatrami, neurobiologami w celu jak najefektywniejszego rozwiązywania problemów pojawiających się w różnych etapach rozwoju człowieka.

 

Absolwent studiów Psychologia na specjalności Psychologia dzieci i młodzieży jest przygotowany do pracy:

 

 • w szkołach i przedszkolach jako psycholog szkolny,
 • w instytucjach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych,
 • w placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych,
 • w poradniach psychologicznych i psychologiczno – pedagogicznych,
 • w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • w prywatnym gabinecie świadcząc usługi psychologiczne dzieciom i młodzieży.

Podejmując studia na specjalności Psychologia dzieci i młodzieży student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu współczesnych pojęć z obszaru psychologii dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wieku rozwojowego dziecka,
 • wiedzę z zakresu nowoczesnego planowania i organizowania pracy z dziećmi i młodzieżą z uwzględnieniem podejścia do jednostki oraz struktur grupowych,
 • wiedzę na temat typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z zakresem specjalności psychologia dzieci i młodzieży,
 • wiedzę na temat wpływu środowiska społecznego i uwarunkowań psychologicznych na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, a także na rozwój i jego wspomaganie
 • wiedzę na temat zasad współpracy z rodzinami oraz innymi specjalistami,
 • wiedzę o rodzinie, jej funkcjonowaniu i oddziaływaniu na funkcjonowanie psychiczne i fizyczne oraz zaspokajanie podstawowych potrzeb,
 • wiedzę z zakresu współczesnych problemów w rozwoju dzieci i młodzieży, w tym zaburzeń rozwoju kompetencji szkolnych,
 • wiedzę z zakresu problematyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, działań profilaktycznych oraz terapeutycznych i wspierających,
 • wiedzę z zakresu socjologicznych i psychologicznych teorii socjalizacji, główne założenia i różnice między nimi,
 • wiedzę na temat psychiatrii dzieci i młodzieży, stosowanych technik i metod leczniczych oraz na temat wyzwań współczesnej psychiatrii,
 • umiejętność określenia i rozwijania kompetencji dzieci i młodzieży poprzez wszechstronne wsparcie psychologiczne,
 • umiejętność doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi diagnostycznych oraz metod pracy terapeutycznej dostosowane do faz rozwoju dziecka,
 • umiejętność opracowania i przygotowania programu pracy z dziećmi i młodzieżą, wymagającymi szczególnego wsparcia w aspekcie rozwojowym,
 • umiejętność identyfikowania zaburzenia i jednostki chorobowej oraz posługiwania się pojęciami z zakresu psychiatrii,
 • umiejętność wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej dotyczącej rodziny oraz analizy i interpretacji jej problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Psychologia dzieci i młodzieży

 • Biologiczne i psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju wieku dziecięcego
 • Podstawy psychiatrii dzieci i młodzieży
 • Uzależnienia u dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia rozwoju kompetencji szkolnych
 • Rozwój psychospołeczny dzieci
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JASTRZĘBIE-ZDRÓJ:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy