Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Uczelnia » E-learning

E-learning

Nauczanie na odległość jest tradycją głęboko zakorzenioną w edukacji. Niegdyś dominującą formą były kursy korespondencyjne. W dobie obecnych uwarunkowań, wynikających z rozwoju techniki stworzone zostały nowe możliwości wspierania dydaktyki akademickiej narzędziami przeznaczonymi, do nauki na odległość. Dzięki Internetowi oraz powszechnej dostępności  komputerów osobistych można prowadzić edukację na odległość, za pomocą platformy e-Learningowej. Może ona udostępniać studentom treści pochodzące od nauczyciela. Materiały dydaktyczne opublikowane drogą elektroniczną stają się dostępne dla studentów, którzy dysponują uwierzytelnionymi przez administratora kontami. Prowadzenie edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod kształcenia jest istotnym elementem planów Uczelni.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa rozpoczęła działania zmierzające do wdrażania e-Learningu do dydaktyki.

W imieniu Pana Rektora dra Andrzeja ZDUNIAKA kieruję zaproszenie do udziału w działaniach, zmierzających do wprowadzenia e-learningu do dydaktyki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Obecny etap zakłada wspieranie tradycyjnie prowadzonych zajęć, materiałami publikowanymi na platformie e-Learningowej.

Platforma e-Learningowa udostępnia wiele funkcji i możliwości. Osoby doświadczone w obsłudze rozwiązań wspierających e-Learning uzyskają dostęp na prawach nauczyciela lub kreatora kursu, co da im możliwość swobodnego tworzenia treści. Osoby, które nie mają za sobą doświadczeń związanych z nauczaniem na odległość, przy użyciu komputera otrzymają profesjonalną opiekę i doradztwo, w zakresie zarówno dydaktyki e-Learningu, jak i wszystkich kwestii technicznych. Stwarza się także możliwość przesłania pocztą elektroniczną materiałów dydaktycznych przeznaczonych do publikacji na platformie, w wypadku gdy będzie to najbardziej optymalna możliwość współpracy.

Charakterytyka platformy i najważniejsze funkcje

Platforma została zaprojektowana w celu  wsparcia innowacyjnego stylu nauczania, gdzie ludzie uczą się  w interakcji z materiałem dydaktycznym, przygotowując materiały dla innych, oraz w interakcji z innymi uczniami na temat materiału.  

 • Podstawowymi elementami kursów w Moodle są aktywności. Najprostsze są aktywności statyczne:
  • Strony internetowe;
  • Linki do stron w sieci (w tym materiał na własnej stronie Moodle);
  • Katalogi plików;
  • Dowolny tekst lub obraz.

 

Moodle pozwala także dodawać interaktywne materiały szkoleniowe. Takie materiały pozwalają na interakcję poprzez odpowiadanie na pytania, wpisywanie tekstów lub wysyłanie plików:

 • Ankiety;
 • Głosowanie;
 • Lekcja;
 • Quiz;
 • Warsztaty.

 

Dostępne są również aktywności umożliwiające współdziałanie uczniów ze sobą. Są one wykorzystywane do tworzenia społeczności wokół materiał kursu:

 • Forum;
 • Czat;
 • Słownik pojęć (uczniowie i / lub nauczyciele mogą uzupełniać słowniki);
 • Wiki - jest to narzędzie do współpracy znajome dla większości uczniów (vide Wikipedia);
 • Zadanie (możliwość przeglądu oraz przekazania informacji zwrotnej).

 

Istnieją też dodatkowe moduły Moodle, które pozwalają na inne typy interakcji – na przykład planowanie spotkań ze sobą.  

Zarządzanie studentami

Ważną funkcją Moodle jest zarządzanie studentami. Funkcja ta obejmuje:

 • Dostęp do informacji o uczestnikach kursu;
 • Dzielenie uczestników na grupy;
 • Zapisy do kursów, kalendarze, organizer;
 • Śledzenie aktywności studentów i ich ocenianie;
 • Komunikacja między użytkownikami platformy.

 

Dostęp do informacji

Możemy obejrzeć aktywność wszystkich uczestników konkretnego kursu. Studenci tworzą profile osobiste, na których mogą udostępniać informacje pomocne w nawiązywaniu kontaktów i formowaniu się społeczności online.

Organizacja

Uczestników kursów można dzielić na grupy. Grupy mogą być dzielone na różne kategorie. Pomocnym w komunikacji w obrębie grupy jest kalendarz z organizerem. Umożliwia on tworzenie zapowiedzi zdarzeń. Mogą one służyć do:

 • Przypominania uczestnikom kursów o ważnych zdarzeniach związanych z kursem;
 • Informowaniu (przez administratora) o zdarzeniach ważnych dla wszystkich kursów – na przykład o pracach administracyjnych;
 • Przekazywania informacji przez nauczyciela;
 • Zapamiętywania własnych notatek.

 


Czytaj dalej: