“Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Polsce” – zaproszenie na szkolenie w kwietniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online: Zwalczanie przestępczości zorganizowanej  w Polsce

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online: Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Polsce

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką problematyki zwalczania zorganizowanej przestępczości. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z organizacją systemu zwalczania zorganizowanej przestępczości w Polsce oraz współczesnymi zagrożeniami przestępczością zorganizowaną.

 

Termin: 18.04.2023 r. (wtorek), godz. 10:00-14:00

Miejsce: Szkolenie on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams (uczestnicy otrzymają link do szkolenia).

Program szkolenia:

 

POJĘCIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

 • Geneza przestępczości zorganizowanej
 • Przegląd definicji
 • Struktury zorganizowanej przestępczości w Polsce

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ

 • Zorganizowane przestępczość kryminalna
 • Zorganizowana przestępczość ekonomiczna
 • Zorganizowana przestępczość ekonomiczna

SYSTEM ZWALCZANIA ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI

 • Problematyka przepisów prawnych
 • Organy i formacje zajmujące się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej
 • Współpraca międzynarodowa

 

Metody pracy:

 • case study
 • dyskusja

Prowadzący:

dr Marcin Kulas

 • doktor nauk społecznych
 • wykładowca akademicki

Ponad 23-służba w Policji, w strukturach kryminalnych, włącznie z pracą w Centralnym Biurze Śledczym Policji oraz Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Specjalizował się w problematyce zwalczania zorganizowanej przestępczości, kryminalistyce, kryminologii oraz pracy operacyjnej. Był członkiem Zespołu ds. opracowania metodyki zapobiegania i działania w przypadkach uprowadzenia osób – powołanego przez Prokuratora Generalnego, Szefa ABW oraz Komendanta Głównego Policji. Podstawowym efektem pracy zespołu stało się przygotowanie „Metodyki postępowania organów ścigania w przypadku uprowadzenia osoby dla okupu lub w celu wymuszenia innego zachowania w zamian za uwolnienie zakładnika”, którego miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Od 6 lat prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych oraz i szkolenia z zakresu problematyki bezpieczeństwa

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę  i umiejętności oraz materiały szkoleniowe.

 

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

link do formularza: https://docs.google.com/forms/d/1XilGWTq6eBkivuYwvBu2Gn7KAgQ7Xvp-rbkt8PH4R6I/viewform?edit_requested=true

Uwaga! Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 04.04.2023 r.

 

Szczegóły dotyczące szkolenia TUTAJ

KONTAKT:

e-mail: [email protected]