Dr Grażyna GRADZIŃSKA

DYREKTOR AKADEMICKIEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WSB

e-mail: [email protected] lub [email protected]

 

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku nauki polityczne w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Międzywydziałowym Studium Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na etacie asystenta-stażysty, następnie – asystenta. Poza pracą dydaktyczną, przez dwa lata pełniła funkcję sekretarza Problemu Węzłowego. W roku akademickim 1985/86 przebywała na stypendium w Instytucie F. Mehringa w Uniwersytecie w Lipsku.

W latach 1987-2007 roku pracowała w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w roku 1992 obroniła pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Od 1992 roku zajmowała stanowisko adiunkta w Zakładzie Gospodarki Międzynarodowej, a od 2005 roku – stanowisko starszego wykładowcy. W 1997 roku podjęła współpracę dydaktyczną z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, gdzie prowadziła wykłady z zakresu polityki gospodarczej i międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Ukończyła studia podyplomowe z obszaru zarządzania oświatą oraz kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe.

Przedmiot zainteresowań naukowych koncentruje się wokół zagadnień szeroko rozumianej polityki ekonomicznej i bezpieczeństwa gospodarczego. Zainteresowania naukowe wykorzystuje w pracy dydaktycznej.

Z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa jest związana od października 2007 roku. W początkowym okresie sprawowała opiekę nad studiami podyplomowymi, po czym od marca 2008 roku objęła stanowisko prodziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego.

Od listopada 2014 roku odpowiadała za audyt wewnętrzny oraz praktyki w Centrum jakości kształcenia. Od sierpnia 2015 roku odpowiadała za działalność Wydziału Studiów Społecznych w Poznaniu w obszarze oświaty.