Relacja ze spotkania autorskiego z Panem drem Niedzwieckim

W dniu 22.04.2023 r. odbyło się spotkanie autorskie z Panem dr Sebastianem NIEDZWIECKIM, prof. WSB, którego tematem głównym była opublikowana przez Pana Profesora monografia “Obraz sytuacji na Węgrzech w 1956 roku w historiografii polskiej i węgierskiej (1956 – 2006)”.

 

Jak podkreślił sam Autor – monografia o “rewolucji węgierskiej 1956 roku” powstała jako wynik kilkuletnich badań nad tematyką przewrotów społeczno-politycznych w obozie państw komunistycznych po II wojnie światowej. Rok 1956 był szczególny, zarówno dla Polaków, jak i Węgrów. To właśnie wtedy pojawiły się pierwsze “rysy” na komunistycznym monolicie. Wzburzenie społeczne na Węgrzech było rezultatem fatalnej polityki społeczno-gospodarczej państw komunistycznych. Władze państwowe, realizując absurdalne plany, próbowały przypodobać się mocodawcom z Moskwy. Prowadziło to do tragicznej sytuacji na wsi i w miastach. Powszechna bieda, głód i beznadzieja, musiały doprowadzić do publicznych manifestacji. Reakcja władz komunistycznych była brutalna i tragiczna  w skutkach. Radzieckie czołgi na ulicach Budapesztu wyryły głębokie rany w psychice całego społeczeństwa. Dopiero po upadku ustroju komunistycznego na nowo podjęto się analizy tych trudnych wydarzeń. Dla współczesnych Węgrów rewolucja 1956 r. jest swego rodzaju “mitem założycielskim” – wydarzeniem na którym budują swoją tożsamość i postawy patriotyczne. Książka Pana prof. Sebastiana NIEDZWIECKIEGO analizuje te wydarzenia zarówno z punktu widzenia propagandy komunistycznej, jak i współczesnych opracowań i dostępnych źródeł. Pan Profesor poprzez swoją analizę i wielopłaszczyznowe podejście wykazuje rożne ciemne i jasne strony węgierskiej rewolucji. Tematyka, choć bardzo trudna i złożona, została przedstawiona w sposób przystępny dla każdego czytelnika. Spotkanie autorskie odbyło się w miłej i przyjemnej atmosferze, tak dobrze znanej z wykładów Pana prof. Sebastiana NIEDZWIECKIEGO. Czekamy na kolejne publikacje naszego wieloletniego pracownika.