Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o II Wojnie Światowej

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – licencjacką i magisterską poświęconą problematyce ustalenia i opisania skutków II wojny światowej

 

Zapraszamy autorów do składania prac w terminie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby, którym nadano tytuł zawodowy od 1 kwietnia 2018 r. do 31 lipca 2023 r.

Prace poddane zostaną ocenie pod kątem ich jakości merytorycznej i stylistycznej, a także oryginalności dobranej tematyki.

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy do zapoznania się z jego regulaminem (patrz poniżej)

https://instytutstratwojennych.pl/strona/145-konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa-licencjacka-i-magisterska-poswiecona-problematyce

Zapraszamy do udziału !