Relacja z VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Kultura Pokoju Kultura Granic

W malowniczej scenerii Pałacu i Folwarku Galiny, w dniach 15-16 lutego 2024 roku, odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju”. Wydarzenie to zgromadziło ekspertów, naukowców i przedstawicieli władz, by wspólnie zastanowić się nad istotnymi kwestiami dotyczącymi pokoju, wojny oraz bezpieczeństwa.

 

 

Jednym z kluczowych momentów konferencji było podpisanie porozumienia o współpracy między Rektorem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Andrzejem Zduniakiem a Burmistrzem Miasta Górowo Iławeckie, Jackiem Kostką.

 

Wśród wyróżnionych gości znaleźli się przedstawiciele najwyższych władz regionalnych i lokalnych, co świadczyło o ich zaangażowaniu w promowanie bezpieczeństwa i kultury pokoju. Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Miron Sycz, Pierwszy Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Mateusz Szauer, Wicestarosta Powiatu Bartoszyckiego Marcin Matejunas,  Wicestarosta Powiatu Lidzbarskiego Jarosław Kogut, Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie Jacek Kostka, oraz Zastępca Wójta Gminy Bartoszyce Jadwiga Bogdaniuk, to tylko niektórzy z obecnych, którzy swoim udziałem w wydarzeniu podkreślali znaczenie tematyki konferencji. Dodatkowo, uczestnictwo przedstawicieli Nadleśnictwa w Bartoszycach oraz Zakładu Karnego w Kamińsku wskazywało na szeroki zakres zaangażowania instytucji publicznych w budowanie bezpiecznej przestrzeni dialogu.

VII edycję Konferencji „Kultura Pokoju” zainaugurował wykład prof. dr. hab. Bogdana Szulca na temat zaniku humanizmu jako jednego z głównych współczesnych zagrożeń. Sesje naukowe skupiały się na szeroko pojętym bezpieczeństwie. Dyskusje wskazywały na nieustające poszukiwanie równowagi między postępem a zachowaniem ludzkiego wymiaru w rozwoju cywilizacyjnym w kontekście bezpieczeństwa.

Uczestnicy Konferencji „Kultura Pokoju” mieli wyjątkową okazję doświadczyć bliskości z naturą poprzez wycieczkę wozem ciągniętym przez konie. Ta unikalna atrakcja nie tylko umożliwiła im chwilę oddechu od intensywnych dyskusji i prezentacji, ale również podkreśliła znaczenie harmonii między człowiekiem a środowiskiem jako fundamentu dla kultury pokoju.

Zakończenie pierwszego dnia bankietem stanowiło ważny element całego wydarzenia, podkreślając znaczenie luźniejszych form integracji dla budowania relacji między uczestnikami. Bankiet nie tylko oferował chwilę relaksu i odpoczynku po dniu pełnym intensywnych dyskusji i prezentacji, ale również stwarzał przestrzeń do nieformalnych rozmów, które często okazują się równie wartościowe co oficjalne panele.

Wydarzenie VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Kultura Pokoju Kultura Granic było efektem starannej organizacji przez wydział Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Bartoszycach, pod przewodnictwem Pani Dziekan – Magdaleny  Gutkowskiej. Profesor Jarosław Wołejszo, jako przewodniczący komitetu naukowego, stanowił niezaprzeczalne źródło inspiracji dla cyklu konferencji naukowej poświęconych kulturze pokoju. Jego zaangażowanie, wiedza i pasja do tematu nie tylko podniosły rangę tych spotkań, ale także sprawiły, że stały się one istotnym forum dla dyskusji i wymiany myśli na temat budowania pokoju.

Komitet organizacyjny składał się z wyjątkowo zaangażowanych osób, w tym dr Natalii Majchrzak, dr Anny Kurkiewicz oraz mgr Natalii Mikuły. Ich nieoceniona praca i poświęcenie były kluczowe dla sukcesu tego wydarzenia.

W dzisiejszym złożonym świecie, gdzie granice między narodami, kulturami i ludźmi stają się coraz bardziej płynne, a jednocześnie wyraźniejsze, Konferencja „Kultura Pokoju”, jako  zgromadzenie naukowców, myślicieli i liderów opinii z różnych zakątków Polski miała za zadanie zgłębić, jak kultura pokoju może przyczynić się do zrozumienia tych granic i budowania mostów między różnorodnymi społecznościami. Przez serię prelekcji i paneli dyskusyjnych uczestnicy mieli okazję do wymiany wiedzy, doświadczeń i perspektyw na temat tego, jak promować pokój i zrozumienie w naszych społecznościach. Od kwestii bezpieczeństwa, przez psychologię, aż po nauki humanistyczne i społeczne, „Kultura Pokoju – Kultura Granic” stanowi platformę dla interdyscyplinarnego dialogu i współpracy.

Autor tekstu: Wiktor Kornaś