“Konfliktowa Pani (i Pan) domu” – szkolenie online w marcu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: „Konfliktowa Pani (i Pan) domu” – o komunikacji generującej konflikty w relacjach, między małżonkami, w rodzinie i o mediacji jako procedurze wspierającej ich rozwiązywanie.

Są to praktyczne warsztaty online skupione wokół komunikacji w konflikcie oraz komunikacji w mediacji.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rolą komunikacji w zakresie powstawania  i eskalacji konfliktów, a także znaczeniem komunikacji dla skutecznego zarządzania konfliktami. Uczestnicy będą mieli możliwość analizy sytuacji konfliktowych (zarówno na bazie case study, jak i w toku analizy fragmentów filmowych)  pod kątem warunków i przyczyn powstawania konfliktu, ze szczególnym naciskiem na komunikację. Celem warsztatów będzie wskazanie na kluczowe znaczenie technik wspierających komunikację w mediacji. Uczestnicy będą mogli poznać  również inne technik pracy z konfliktem, przydatne na gruncie konfliktów w różnych obszarach.

Program szkolenia:

PRZYCZYNY KONFLIKTÓW (30 min.)

 • Komunikacja a konflikt
 • Osobowość a konflikt
 • Percepcja a konflikt

KOMUNIKACJA W KONFLIKCIE (60 min.)

 • Podstawowe bariery w komunikacji
 • Komunikacja w sytuacji konfliktowej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW (120 min.)

 • Techniki i narzędzia
 • Rozwiązywanie konfliktu w mediacji
 • Komunikacja w mediacji

KONFLIKTOWA PANI (PAN) DOMU (30 min.)

 • Sesja pytań i odpowiedzi

Metody pracy:

 • -case study, analiza filmu
 • burza mózgów, padlet
 • trening metod
 • dyskusja

Prowadząca:

Dr Ewelina Flatow-Kaleta

 • mediatorka wpisana na listę stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu
 • członek Zarządu Polskiego Centrum Mediacji o.w Poznaniu (2 kadencje do 2020 r.)
 • trener, wykładowca
 • doktor nauk społecznych

Posiada 14-letnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji różnego typu (począwszy od par   w kryzysie rozstania, poprzez szkoły, skończywszy na Urzędzie Miasta potrzebującym mediacji społecznej dla mieszkańców i burmistrza).

Od 12 lat prowadzi warsztaty i szkolenia mediacyjne i z zakresu komunikacji dla różnych grup odbiorców (zleceniodawca: Poznańskie Centrum Mediacji, GOPS, Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, Polskie Centrum Mediacji, szkoły na terenie Poznania i okolic, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Rada Pedagogiczna SP2 w Murowanej Goślinie, w Koziegłowach, odbiorcy indywidualni).

Jest współautorką wielu projektów mediacyjnych, m.in: inicjatorka Poznańskiego Centrum Mediacji. Jest autorką  publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu mediacji  („Dziecko – ukryty klient mediacji rodzinnych ”Psychologia w praktyce/ „W stronę upodmiotowienia – mediacja a procedury postępowania w sytuacji konfliktu w szkole”), współautorka BROSZURY INFORMACYJNEJ dla mieszkańców miasta Poznania „Mediacje. Rozwiąż konflikt”., redaktorka „PORADNIKA NA TEMAT MEDIACJI”).

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę  i umiejętności oraz materiały szkoleniowe.

 

Termin: 22.03.2023 r. (środa), godz. 10:00-14:00

Miejsce: Szkolenie on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams (uczestnicy otrzymają link do szkolenia).

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY link do: https://docs.google.com/forms/d/1XcrqQ6Zq0gN85PEKQoRymCIi7388dbtPj8SEHfHjtjE/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

Uwaga! Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 08.03.2023 r.

Szczegóły dotyczące szkolenia: https://www.wsb.net.pl/kursy-i-szkolenia/konfliktowa-pani-i-pan-domu-o-komunikacji-generujacej-konflikty-w-relacjach-miedzy-malzonkami-w-rodzinie-i-o-mediacji-jako-procedurze-wspierajacej-ich-rozwiazywanie/

KONTAKT:

e-mail: [email protected]