Konferencja metodyczna “Jak uczyć lepiej? Humanista wobec wyzwań współczesnej edukacji”

Konferencja metodyczna "Jak uczyć lepiej? Humanista wobec wyzwań współczesnej edukacji"

23 marca 2024 r. odbyła się konferencja metodyczna  “Jak uczyć lepiej? Humanista wobec wyzwań współczesnej edukacji” organizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach.

 

Studenci trzeciego roku na kierunku Bezpieczeństwo Publiczne Wydziału Nauk Społecznych z Bartoszyc, reprezentujący Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, wzięli udział w istotnej dyskusji.

Wydarzenie, które odbyło się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach, gromadziło nauczycieli przedmiotów humanistycznych z powiatu bartoszyckiego oraz lidzbarskiego, którzy poprzez wykłady stawiali sobie pytanie: jak uczyć lepiej?

W panelu dyskusyjnym “Jak uczyć lepiej? – z perspektywy absolwenta szkoły średniej”, studenci dzielili się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami związanymi z edukacją, co stanowiło unikalną perspektywę opartą na świeżych doświadczeniach szkolnych. Ich udział w debacie nie tylko wzbogacił dyskusję, lecz także zainspirował uczestników konferencji do poszukiwania nowych, skuteczniejszych metod nauczania. Był to doskonały przykład zaangażowania młodego pokolenia w kształtowanie przyszłości edukacji, co podkreślało znaczenie ich głosu. Ich aktywny udział nie tylko wzbogacił debatę, ale także zaowocował konstruktywnymi sugestiami i wnioskami, mogącymi przyczynić się do dalszego rozwoju systemu edukacyjnego.

 

Warto podkreślić, że udział studentów w dyskusji nie tylko przyniósł korzyści w postaci nowych pomysłów i perspektyw, ale także przyczynił się do budowania mostów pomiędzy światem akademickim a praktyką pedagogiczną.

Konstruktywne sugestie studentów mogą służyć jako cenne wskazówki dla nauczycieli, którzy codziennie stają w obliczu wyzwań związanych z procesem nauczania i uczenia się. Ponadto, zaangażowanie młodych ludzi w takie dyskusje może pobudzać do refleksji nad obecnymi standardami nauczania oraz zachęcać do adaptacji nowoczesnych rozwiązań pedagogicznych, które są bardziej zgodne z oczekiwaniami i potrzebami współczesnych uczniów.

 

Obecność studentów na konferencji metodycznej stanowiła również potwierdzenie zaangażowania młodego pokolenia w kształtowanie swojej przyszłości oraz przyszłości edukacji.

Poprzez udział w takich wydarzeniach, studenci nie tylko rozwijają swoje umiejętności analityczne i komunikacyjne, ale także uczą się współpracy oraz otwarcia na różnorodne perspektywy. Dlatego też, ich aktywność w takich debatach jest nie tylko ważnym krokiem w kierunku doskonalenia systemu edukacji, ale także inspirującym przykładem dla innych młodych ludzi, zachęcającym ich do aktywnego udziału w życiu społecznym i intelektualnym.