Inauguracja Projektu „Sięgaj po więcej”.

We wtorek 14 marca 2023 r, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach odbyła się uroczysta Inauguracja Projektu „Sięgaj po więcej”.

O współczesnej szkole mówi się, że ma wszechstronnie rozwijać każdego ucznia. W tym celu podjęto działania, mające pomóc w indywidualnym rozwoju uczniów poprzez stworzenie do tego możliwie najlepszych warunków.

Dzięki długoletniej współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu – Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach  oraz Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach powstał projekt „Sięgaj po więcej”.

 Projekt jest wartościową inicjatywą zawierającą szereg wykładów dotyczących:

  • stylu odżywiania,
  • kultury japońskiej,
  • problematyki bezpieczeństwa,
  • e-marketingu,
  • literatury,

Cykl spotkań będą realizowali pracownicy naukowi z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu:

Dziekan dr inż. Agnieszka MACIEJEWSKA,

Dziekan mgr inż. Marek WRÓBLEWSKI,

Prof. Stanisław PIEKARSKI,

Dr Magdalena LEMECHA,

Mgr Angelika MAĆKOWSKA,

Mgr Ilona PRZYTOCKA-SEPKO,

Mgr Anna KOCZUR.