Mgr inż. Michał KWIATKOWSKI

Michał KWIATKOWSKI „| Kadra Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa”

KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA

e-mail: [email protected]
Tel: 61/ 85 10 518

Studia Wyższe na wydziale Ogrodniczym AR w Lublinie ukończył w 1999 roku Od 1995 roku buduje sieć Policealnych Szkół Detektywów i Pracowników Ochrony O’Chikara (do dnia dzisiejszego 21 placówek). Redaktor i wydawca wielu pozycji dotyczących zagadnień szeroko pojętej ochrony a w szczególności: Ochrona Osób i mienia „VADEMECUM”; Wybrane elementy medycyny sądowej; Wybrane elementy prawa handlowego i prawa własności intelektualnej; Ochrona osób i mienia-wybór aktów prawnych; Organizacja konwoju; Wybrane zagadnienia psychologii; Samoobrona i techniki interwencyjne; Ustawa o usługach detektywistycznych; Licencja Detektywa ”VADEMECUM”; Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy.

W roku 2003 podejmuje wyzwanie utworzenia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Uczelnia powstaje w lutym 2005r. Rok później, w lutym 2006r. obejmuje stanowisko Kanclerza Uczelni. Współautor prowadzonej aktualnie ogólnopolskiej akcji „BEZPIECZNY UCZEŃ” jak unikać zagrożeń.