Dr Katarzyna GÓRECKA

dr Katarzyna GÓRECKA „| Kadra Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa”

PROREKTOR DS. ADMINISTRACJI

Dział Administracji


e-mail: [email protected] lub   [email protected]

W 2015 roku na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu obroniła pracę doktorską na temat: Gospodarowania przez administrację publiczną zasobami przeciwdziałającymi zagrożeniom bezpieczeństwa województwa śląskiego w latach 2009-2013, uzyskując stopień naukowy doktora. W 2005 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku finanse i bankowość, w specjalności finanse i polityka pieniężna.

W 2003 roku w grupie pięciu najlepszych absolwentów ukończyła wyższe studia zawodowe w Puławskiej Szkole Wyższej z siedzibą w Puławach uzyskując tytuł licencjata marketingu i zarządzania w zakresie: informatyka w zarządzaniu. Za osiągnięcia w czasie studiów została nagrodzona stypendium z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów wyjechała na półroczne stypendium do Niemiec i uczęszczała tam do Hochschule Magdeburg – Stendal na kierunku Gospodarka. W Niemczech otrzymywała stypendium z Fundacji Hans und Eugenia Jütting – Stiftung Stendal.

Od 2006 roku była prezesem zarządu Fundacji „Edukacja dla Bezpieczeństwa”.

W Wyższej Szkole Bezpieczeństwa pracuje od jej powstania. Przygodę z Uczelnią rozpoczęła od stanowiska dyrektora biura kanclerza, poprzez dyrektora biura rektora, zastępcę dyrektora Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem. Jako pełnomocnik rektora odpowiadała za wszystkie formy kształcenia ustawicznego realizowanego w Uczelni. Od marca 2008 kierowała działem kształcenia Uczelni. W sierpniu 2011 roku wyznaczona została na stanowisko dyrektora działu administracyjnego.

W październiku 2012 roku została wyznaczona na stanowisko prorektora, które we wrześniu 2014 roku zostało przekształcone na stanowisko prorektor ds. strategii a od – 2015 roku na stanowisko prorektor ds. społecznych. Od października 2017 roku była prorektorem. Odpowiada za sprawy administracji, logistyki i finansów Uczelni.