Wsparcie psychologiczne

Student z orzeczeniem o niepełnosprawności ma możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego, które zapewnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa.

 

Jeśli jesteś studentem o udokumentowanym stopniu niepełnosprawności możesz zgłosić się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i skorzystać ze wsparcia psychologicznego. Możesz korzystać z konsultacji psychologicznych w celu pokonywania kryzysów zdrowia psychicznego w trakcie trwania studiów.

Przechodzisz przez trudne chwile w swoim życiu lub potrzebujesz porozmawiać i szukasz pomocy? Zgłoś się do nas. Współpracujemy z psychologami, którzy czekają na udzielenie Tobie wsparcia poprzez konsultacje.

 

Korzystanie z konsultacji psychologicznych jest bezpłatne dla studentów z niepełnosprawnościami. Konsultacje finansowane są z dotacji ze środków finansowych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej przyznanych uczelniom niepublicznym na rok 2021 oraz o wysokości środków finansowych podlegających zwrotowi, zgodnie z art. 416 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przez uczelnie niepubliczne.

 

Jak skorzystać z pomocy?

 

Skorzystanie ze wsparcia psychologicznego jest możliwe po zarejestrowaniu się w Biurze ds. osób niepełnosprawnych, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wzór) oraz wniosku o udzielenie wsparcia (wzór wniosku) – dokumenty należy wysłać na adres: [email protected]. W przypadku zaistnienia potrzeby nagłej interwencji możliwym jest odstąpienie od tej formalności lub uzupełnienie w późniejszym terminie.

  • liczba i częstotliwość konsultacji jest przyznawana po przeprowadzeniu konsultacji diagnostycznej (na pierwszym spotkaniu).
  • konsultacje odbywają się w miejscu i formie wyznaczonej przez psychologa (form kontaktu telefonicznego lub online).

Każda student z niepełnosprawnościami proszony jest o wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego (wzór) i przesłanie go pocztą elektroniczną do Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnością na e-maila: [email protected] w celu zarejestrowania się do BON (Biura ds. osób niepełnosprawnych).

Forma wsparcia jest ustalana na podstawie przedstawionych przez studenta informacji w kwestionariuszu oraz dołączonych dokumentów (np. dokumentacji medycznej dotyczącej choroby lub niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), gdyż mogą zostać zaproponowane również inne formy pomocy, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.


Biuro ds. Osób NiepełnosprawnychJarecka julita - zdjęcie - pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami w Wyższej Szkole Bezpieczeńsywa
Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnością
Pani mgr Julita JARECKA
tel. 882 196 599
e-mail:
[email protected]
[email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: