Polityka prywatności

Wprowadzenie 4.10.2012

 

Jako Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 60-778, przy ul. E. Orzeszkowej 1,  NIP 778-14-23-778, REGON 300001987, chcemy aby każda osoba korzystająca z naszej strony internetowej miała pewność, że w najmniejszym stopniu nie naruszamy i nie zamierzamy naruszać jej zaufania i prawa do prywatności. Dlatego przedstawiamy naszą Politykę prywatności.

1. Gromadzenie danych w witrynie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Naszą politykę prywatności i zaufania opieramy na następujących rozwiązaniach:

 1. ograniczenie ilości zbieranych danych osobowych i ich ochrona,
 2. system rejestracji użytkowników,
 3. prawo każdego do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania i usuwania.

 

 • Dostęp do możliwości i usług w witrynie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem, a także zarejestrowanym użytkownikiem.
 • Jeśli chcesz jedynie przeglądać opublikowane, ogólnie dostępne materiały – możesz pozostać anonimowym gościem.
 • Istnieją jednak obszary i usługi, z których korzystać mogą tylko zarejestrowani użytkownicy. Ograniczenie dostępu do tych obszarów służy ochronie Twojej prywatności, podyktowane jest względami bezpieczeństwa serwisu, a także dążeniem do zagwarantowania odpowiedzialności użytkowników za ich aktywność w witrynie.
 • Rejestrując się w witrynie, przekazujesz nam pewne dane osobowe potrzebne do przejścia procesu rekrutacyjnego.
 • Informacje osobiste o Użytkownikach są gromadzone i przetwarzane witrynie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa wyłącznie do naszego użytku oraz są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Z zasady nie udostępniamy nikomu, ani tym bardziej nie sprzedajemy zgromadzonych przez nas danych osobowych.
 • Przekazanie tych informacji osobom trzecim może się zdarzyć wyjątkowo i tylko w przypadku oraz pod warunkiem określonym poniżej:
 • jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa – gdy udostępnienia zażąda uprawniony organ państwa w związku z naruszeniem przez użytkownika prawa państwowego lub międzynarodowego, pod warunkiem, że naruszenie to nastąpiło za pośrednictwem witryny Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

2. Rejestracja, logowanie się

Do momentu zarejestrowania się i zalogowania każdy, kto odwiedza tę witrynę, pozostaje anonimowy. Jego wizyta pozostawia jedynie ślad w dziennikach systemowych (tzw. logach). Zawierają one między innymi daty połączeń i identyfikatory komputerów wywołujących witrynę. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i zabezpieczenia przed włamaniami.

 1. Zarejestrowanie się i logowanie w naszej witrynie jest wymagane w przypadku, gdy chcesz studiować w WSB. Umożliwia Ci bardziej efektywny kontakt z dziekanatem. Podczas rejestracji prosimy o przejście kilku kroków procesu rekrutacyjnego i podanie konkretnych danych.
 2. Niepodanie danych wymaganych przy rejestracji albo podanie nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej uniemożliwi rejestrację w witrynie: nie otrzymasz hasła dostępowego, a to uniemożliwi uaktywnienie konta i logowanie się w witrynie.
 3. Formularz rejestracyjny może także zawierać miejsca na dodatkowe informacje, których – rejestrując się – nie musisz nam udostępnić.
 4. Mimo zarejestrowania się, możesz swobodnie odwiedzać naszą witrynę jako anonimowy gość. Aby jednak uzyskać dostęp do niektórych obszarów witryny i korzystać z uprawnień zarejestrowanego użytkownika, niezbędne jest zalogowanie się, czyli podanie:
 • loginu
 • hasła dostępowego.

Zalogowany użytkownik przestaje być anonimowy. Dlatego zawsze masz prawo wyboru, zawsze Ty decydujesz, czy chcesz pozostać anonimowy.

3. Prawo podglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych

Każdemu przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. Wszelkich zmian w swoich danych użytkownik może dokonywać sam – po zalogowaniu się.
Możesz również w każdym momencie zrezygnować z uprawnień zarejestrowanego użytkownika, skorzystać z prawa usunięcia swojego konta i wszystkich swoich danych. W tym celu wystarczy skontaktować się z administratorem witryny Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i poinformować go o swej decyzji.

4. Używanie “cookies” (ciasteczek)

Z witryny Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa wysyłane są do komputerów osób ją odwiedzających i zapisywane na ich dyskach małe pliki tekstowe zwane “cookies” (“ciasteczka”). W plikach tych znajduje się identyfikator połączenia z naszą witryną oraz informacje o niektórych wykonanych podczas odwiedzin działaniach (np. o odwiedzeniu konkretnej podstrony). Pliki te nigdy nie są wykorzystywane przez nas do zbierania poufnych danych. Są jednak wykorzystywane do kierowania reklam WSB przez Google.com do konkretnych użytkowników, aby te reklamy były najbardziej do nich dopasowane. Dzieje się to na podstawie historii przeglądania (czyli plików „cookie”) danego użytkownika.

 1. Każdy może przeczytać te pliki, sprawdzając ich zawartość. Może je również swobodnie usunąć ze swojego komputera korzystając z menu swojej przeglądarki internetowej. Lub zrezygnować z plików „cookie” na stronie Menedżera preferencji reklam.
 2. Wyłączenie informacji “cookies” w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do witryny Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

5. Zastrzeżenia – BEZ GWARANCJI!

Choć dołożymy wszelkich starań, aby spełnić standardy określone w naszej Polityce prywatności, wiemy, że nie istnieją w 100% bezpieczne systemy informatyczne. Rzetelność wobec naszych użytkowników wymaga więc, by podkreślić, że mogą wystąpić zdarzenia lub inne czynniki poza naszą kontrolą, których skutkiem będzie ujawnienie gromadzonych przez nas danych. Jeśli zdarzyłaby się taka zawiniona przez nas sytuacja, jesteśmy gotowi ponieść konsekwencje w granicach i na zasadach przewidzianych przez prawo polskie.

Podkreślamy wszakże wyraźnie, że tylko dane osobowe podane podczas rejestracji w witrynie są w pełni chronione i nieujawniane publicznie na żadnej stronie witryny.

Inaczej wygląda sprawa danych osobowych podawanych przez użytkownika przy okazji przesyłania do witryny informacji, artykułów, wpisów do księgi gości, postów na forum i innych. Dane te są jawne i dostępne dla wszystkich odwiedzających te strony witryny, na których zostały umieszczone. Nie mamy możliwości uchronienia użytkowników przed innymi osobami czy firmami, które te dane wykorzystają. Dlatego nie podlegają one w pełni naszej Polityce prywatności

Zawsze jednak w takich sytuacjach pozostawiamy użytkownikom prawo decyzji, czy chcą swoje dane upublicznić.

6. Zmiany w Polityce prywatności. Informacja kontaktowa

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników.
 2. Zmiany w naszej Polityce prywatności mogą jednak nastąpić tylko po to, aby zapewnić maksymalnie możliwą poufność wszystkich danych osobowych i adresowych naszych Gości.
 3. Ten dokument zawsze zawiera aktualną Politykę Prywatności.
 4. Zarówno nas – wydawcę witryny, jak i każdego zarejestrowanego użytkownika obowiązuje zawsze aktualna Polityka prywatności. Zaglądaj tutaj od czasu do czasu, by sprawdzić, czy nie nastąpiły w niej zmiany. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu tuż pod nagłówkiem Wprowadzenie
 5. W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji użytkowników serwisu. Prosimy w tym celu korzystać z kontaktu.
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

Nasi Partnerzy