STUDIA PODYPLOMOWE
PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Zoopsychologia

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe Zoopsychologia są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na wszechstronnie wykształconych i efektywnych specjalistów w dziedzinie psychologii zwierząt. Studia pozwalają zdobyć kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zakresie behawioryzmu psów, kotów i koni umożliwiające prowadzenie terapii we własnych praktykach behawioralnych na tym prężnie rozwijającym się segmencie rynku usług.

W programie studiów:

 • psychologia zwierząt towarzyszących człowiekowi
 • profesjonalne budowanie relacji pomiędzy wszystkimi członkami rodziny a zwierzęciem
 • metody i techniki terapii zachowań
 • różnice w zachowaniu zwierząt zdrowych i chorych
 • zasady współpracy z lekarzami

DLA KOGO?

Studia są dedykowane dla osób, które chcą uzupełnić zdobyte wcześniej kwalifikacje o praktyczne umiejętności związane z rozwiązywaniem problemów behawioralnych zwierząt, w szczególności dla:

 • lekarzy i techników weterynarii
 • magistrów zootechniki
 • absolwentów biologii ogólnej, zoologii, fizjologii zwierząt oraz biologii medycznej
 • absolwentów studiów licencjackich i magisterskich innych dziedzin nauki, posiadających wiedzę i doświadczenie w pracy ze zwierzętami
 • wszystkich osób, które chcą doskonalić swoje kompetencje w tym zakresie.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

NASZA KADRA

Zajęcia prowadzą wysokiej klasy specjaliści z pracy z zakresu psychologii, terapii zachowania zwierząt towarzyszących, pedagogiki, psychologii – nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz doświadczeni czynni w zawodzie zoopsychologowie i behawioryści.

OPŁATY ZA STUDIA

Dwa semestry | Miesiąc: 320 zł, Semestr: 1800 zł, Rok: 3500 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: