STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE

Zarządzanie oświatą

CEL STUDIÓW

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji kierowniczych i menedżerskich w placówkach oświatowych oraz jednostkach nadzorujących. Istotą kształcenia jest zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania szkoły w świetle współczesnych koncepcji zarządzania oraz uzmysłowienie słuchaczom istoty funkcjonowania placówek oświatowych w warunkach permanentnych przemian i rosnącej konkurencji. Absolwenci znacząco udoskonalą swoje umiejętności w dziedzinie komunikowania społecznego, autoprezentacji oraz kreowania wizerunku własnego i placówki oświatowej. Ukształtowana podczas studiów świadomość odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej związanej z kierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach trudnych pozwoli absolwentom podejmować wyzwania związane z zarządzaniem placówką oświatową.

DLA KOGO?

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, pragnących uzyskać kompetencje menedżera oświaty – przywódcy, reprezentującego wysokie standardy etyki, wiedzy i kwalifikacji zawodowych, które w szczególny sposób predysponują do ubiegania się o pracę na kierowniczych stanowiskach w placówkach oświatowych oraz podejmowaniu aktywności gospodarczej na rozwijającym się rynku edukacyjnym.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Absolwent kierunku studiów podyplomowych zarządzanie oświatą uzyskuje kompetencje i kwalifikacje zawodowe

  • wymagane od osób zajmujących stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych oraz funkcjonujących w organach nadzorczych
  • umożliwiające twórcze rozwijanie swoich umiejętności w celu bardziej efektywnego funkcjonowania w roli osób zarządzających w placówkach oświatowych oraz niezbędne do podejmowania różnorodnych działań na rzecz poprawy funkcjonowania tych placówek
  • będące podstawą do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze edukacji.

NASZA KADRA

Zajęcia prowadzą wysokiej klasy specjaliści z zakresu zarządzania w oświacie, pedagogiki, psychologii, socjologii – nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również doświadczeni metodycy, trenerzy.

OPŁATY ZA STUDIA

Dwa semestry | Miesiąc: 290 zł, Semestr: 1600 zł, Rok: 3000 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: