ZARZĄDZANIE

Zarządzanie oświatą

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Głównym celem kształcenia na kierunku Zarządzanie oświatą jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji kierowniczych i menadżerskich w placówkach oświatowych oraz jednostkach nadzorujących. Istotą kształcenia jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania szkoły i placówek oświatowych w świetle współczesnych koncepcji zarządzania oraz uzmysłowienie uczestnikom istoty funkcjonowania placówek oświatowych w warunkach permanentnych przemian i rosnącej konkurencji. Absolwenci znacząco udoskonalą swoje umiejętności w dziedzinie komunikowania społecznego, autoprezentacji oraz kreowania wizerunku własnego i placówki oświatowej. Ukształtowana podczas studiów świadomość odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej, związanej z kierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach trudnych pozwoli absolwentom podejmować wyzwania związane z zarządzaniem placówką oświatową.

Po kierunku Zarządzanie oświatą będziesz specjalistą w obszarze kierowania i zarządzania placówkami oświatowymi, co pozwoli na znalezienie zatrudnienia m. in.:

 • na stanowiskach kierowniczych w przedszkolach, szkołach podstawowych (studia podyplomowe zrealizowane po studiach Igo stopnia),
 • na stanowiskach kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych (studia podyplomowe zrealizowane po studiach II-go stopnia lub studiach jednolitych magisterskich).

W programie studiów m. in.:

 • Wiedza z zakresu kierowania i administrowania w placówkach oświatowych,
 • Fundusze Unijne dla oświaty,
 • Instytucje wspomagające realizację polityki oświatowej,
 • Kierowanie i administrowanie w placówkach oświatowych,
 • Modele edukacyjne w oświacie,
 • Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością,
 • Planowanie i organizacja działalności placówki,
 • Psychologiczne aspekty zarządzania placówką oświatową,
 • Samorząd lokalny – zadania w zakresie edukacji,
 • Zarządzanie finansami w oświacie.

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

 • osób, pragnących uzyskać kompetencje menedżera oświaty – przywódcy, reprezentującego wysokie standardy etyki, wiedzy i kwalifikacji zawodowych, które w szczególny sposób predysponują do ubiegania się o pracę na kierowniczych stanowiskach w placówkach oświatowych oraz podejmowaniu aktywności gospodarczej na rozwijającym się rynku edukacyjnym,
 • osób zamierzających przystąpić do konkursu na stanowiska dyrektora placówki oświatowej oraz do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczyciel, pracowników jednostek samorządów terytorialnych związanych z edukacją,
 • dla absolwentów takich kierunków jak: zarządzanie, pedagogika, psychologia i in.

.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 440 zł; semestralna: 2390 zł; jednorazowa: 4490 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: