ZARZĄDZANIE

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa mają na celu przekazanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarzadzania bezpieczeństwa państwem w sytuacjach kryzysowych o różnorodnej genezie, oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i sposobów reagowania. Studia wyposażają również w wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i sytuacją kryzysową, ochrony bezpieczeństwa publicznego i narodowego, negocjacji kryzysowych, teoretycznych i praktycznych aspektów powstawania, funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej) oraz organizacji gospodarczych.

Po kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa będziesz specjalistą w obszarze zarządzenia i bezpieczeństwa państwa, co pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia m. in. w:

 • administracji publicznej i samorządowej,
 • samorządach terytorialnych,
 • organizacja pozarządowych,
 • podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego,
 • jednostkach policji, służbach specjalnych,
 • innych służbach mundurowych,
 • jednostkach i strukturach Wojska Polskiego (w tym Żandarmerii Wojskowej, Wojskach Obrony Terytorialnej),
 • Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei,
 • instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych,
 • wszelkiego rodzaju instytucjach zajmujących się dbaniem o bezpieczeństwo państwa,
 • jako specjalista do pracy na stanowiskach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

 

W programie studiów m. in.:

 • Europejska polityka bezpieczeństwa,
 • Międzynarodowe bezpieczeństwo gospodarcze,
 • Międzynarodowe misje pokojowe i rozjemcze,
 • Organizacja i funkcjonowanie administracji samorządowej,
 • Polska w systemie bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej,
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa Państwa,
 • Psychologia sytuacji kryzysowych,
 • Przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem,
 • Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa,
 • Stosowana metodologia badań bezpieczeństwa,
 • Terytorialno-polityczne i gospodarcze zagrożenia bezpieczeństwa,
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi,
 • Zasoby osobowe w zarządzaniu bezpieczeństwem.

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

 • osób, które pracowały, pracują lub zamierzają podjąć pracę w instytucjach publicznych związanych z bezpieczeństwem państwa,
 • osób, które są zainteresowane pracą we wszelkiego typu instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo różnych sektorów,
 • funkcjonariuszami i pracownikami podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem, pragnącymi poszerzać swoje kompetencje,
 • absolwentów kierunków takich jak: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie,
 • osób zainteresowanych tematyką, chcących doskonalić swoje kompetencje.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 480 zł; semestralna: 2630 zł; jednorazowa: 4940 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: