STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe  Zarządzanie bezpieczeństwem państwa przygotowują specjalistów do pracy na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem w administracji publicznej i samorządowej oraz w podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas trwania studiów podyplomowych to m.in.:

  • zarządzanie bezpieczeństwem i sytuacją kryzysową
  • ochrona bezpieczeństwa publicznego i narodowego
  • negocjacje kryzysowe
  • teoretyczne i praktyczne aspekty powstawania, funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej) oraz organizacji gospodarczych.

Realizując studia o specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem państwa masz możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy.

DLA KOGO?

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, posiadających dyplom co najmniej licencjata, którzy chcą poszerzać swoje kompetencje i są lub zamierzają zostać pracownikami podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

NASZA KADRA

Zajęcia prowadzą wysokiej klasy specjaliści z zakresu zarządzania, kadra naukowa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz innych renomowanych Szkół Wyższych  w Polsce. Współprowadzącymi zajęcia praktyczne są doświadczeni metodycy i  praktycy zarządzający w systemie bezpieczeństwa narodowego.

OPŁATY ZA STUDIA

Dwa semestry | Miesiąc: 290 zł, Semestr: 1600 zł, Rok: 3000 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: