ZARZĄDZANIE

Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu organizacji i zarządzania firmą transportową. Studia pozwolą zdobyć wiedzę, dzięki której będziesz mógł podejmować działania związane z planowaniem i nadzorowaniem transportu krajowego i międzynarodowego z zachowaniem wszelkich aktualnych wymogów. Po studiach będziesz dobrze przygotowana/y do prowadzenia własnej działalności lub podjęcia pracy kierowniczej w branży transportu i spedycji.

Po kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie będziesz specjalistą w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w obszarach związanych z logistyką i transportem, co pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia m. in. w:

 • kolejowych i drogowych firmach transportowych,
 • lotniczych i wodnych firmach transportowych,
 • w różnego rodzaju firmach i instytucjach na stanowiskach związanych z logistyką,
 • służbach mundurowych realizujących działania zabezpieczenia logistycznego,
 • w jednostkach wojskowych odpowiedzialnych za procesy logistyczne,
 • w szczególności w pionach i komórkach logistycznych następujących służb: Wojsko, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Służba Celna, Służba Więzienna,
 • wydziałach obrony cywilnej, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • jako menadżera bezpieczeństwa,
 • jako menadżer zarządzający procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie,
 • jako specjalista różnych sfer zarządzania logistycznego,
 • w firmach bezpośrednio lub pośrednio związanych z procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie,
 • jako specjaliści zajmujący się marketingiem i zaopatrzeniem.

W programie studiów m. in.:

 • techniczne, organizacyjne, ekonomiczne i prawne aspekty prowadzenia działalności w sferze transportu, spedycji i logistyki krajowej i międzynarodowej,
 • konwencje i umowy międzynarodowe dotyczące przewozów osób i rzeczy,
 • polskie i międzynarodowych przepisy regulujące dostęp do zawodu przewoźnika,
 • bezpieczeństwo obiektu logistycznego,
 • zasady bezpieczeństwa logistycznego w towarowym transporcie drogowym,
 • realne zagrożenia i niebezpieczeństwa związane z branżą transportu i logistyki,
 • zarządzanie personelem i BHP w firmach transportowo – logistycznych.

DLA KOGO?

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, posiadających dyplom co najmniej licencjata:

 • zamierzających rozpocząć lub prowadzących działalność gospodarczą w sferze transportu,
 • zawodowo związanych z szeroko pojętą problematyką transportową, spedycyjną, logistyczną, uwzględniającą przewóz osób, towarów oraz prowadzenie gospodarki materiałowej,
 • zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej, których praca związana jest z organizacją i monitorowaniem transportu,
 • wchodzących na rynek pracy w sferze transportowo-logistycznej,
 • w szczególności absolwentów taki kierunków jak: zarządzanie, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe i.in.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 350 zł; semestralna: 1940 zł; jednorazowa: 3590 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: