PSYCHOLOGIA

Psychopatologie

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Psychopatologia zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz rozwoju dzieci i młodzieży i ich rodzin. Jest stosowana w stosunku do osób chorych psychicznie, neurologicznie, somatycznie oraz z tzw. problemami osobistymi. Zajmuje się też profilaktyką zdrowia psychicznego, promowaniem rozwoju osobistego i optymalnego funkcjonowania ludzi.

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Psychopatologie umożliwiają opanowanie umiejętności związanych m.in. z identyfikacją zaburzeń psychiczny i planowaniem postępowania diagnostycznego. W trakcie tych studiów słuchacz pozna techniki rehabilitacji psychologicznej i terapii neuropsychologicznej oraz wybrane podejścia terapeutyczne. Zdobędzie również doświadczenie w wykorzystaniu wiedzy teoretycznej, wywodzącej się z różnych nurtów psychologii (psychoanalizy, teorii uczenia się, teorii poznawczych, systemowych itd.) do analizy funkcjonowania jednostki, rodziny i instytucji

Absolwenci kierunku Psychopatologie znajdują zatrudnienie w szpitalach, klinikach oraz instytucjach zajmujących się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych, ośrodkach zajmujących się pomocą ludziom chorym somatycznie, firmach świadczących usługi psychoedukacyjne, szkołach, ośrodkach wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i wsparcia kryzysowego, poradniach rodzinnych, małżeńskich i młodzieżowych, policji, sądownictwie, więziennictwie, organizacjach pozarządowych i fundacjach nastawionych na profilaktykę zdrowotną i społeczną.

 

W programie studiów m.in.:

  • Neruopsychologiczne następstwa uszkodzenia mózgu
  • Neurorehabilitacja
  • Zaburzenia i choroby psychiczne
  • Diagnoza i profilaktyka
  • Wprowadzenie do psychopatologii
  • Psychologia zachowań dewiacyjnych
  • Wprowadzenie do psychopatologii

DLA KOGO?

Studia adresowane są do kandydatów zainteresowanych pomaganiem ludziom z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym i udzielaniem im profesjonalnego wsparcia psychologicznego w rozwiązywaniu kryzysów życiowych i przeciwdziałaniu zaburzeniom zachowania.

Studia są przeznczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

– dla osób pracujących lub chcących podjąć pracę w instytucjach, których zadaniem i celem jest diagnoza, opiniowanie oraz oddziaływanie psychologiczne i społeczne wobec osób z różnymi problemami rozwojowymi, zdrowotnymi (zarówno somatycznymi jak i psychicznymi), a także wobec osób zdrowych w zakresie profilaktyki;

– dla psychologów, pedagogów, którzy chcą poszerzyć wiedzę i doskonalić swoje umiejętności.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 520 zł; semestralna: 3140 zł; jednorazowa: 5680 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: