PSYCHOLOGIA

Psychologia przywództwa w praktyce

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku  Psychologia przywództwa w praktyce  jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na wszechstronnie wykształconych i efektywnych specjalistów w obszarze efektywnego zarządzania. Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji  z zakresu psychologii biznesu, zarządzania i przywództwa. Studia podyplomowe pozwolą absolwentom pragnących efektywnie zarządzać, zdobyć dodatkowe umiejętności, przygotują przyszłych menadżerów, kierowników, właścicieli firm do celowego, racjonalnego i efektywnego zarządzania.

Po kierunku Psychologia przywództwa w praktyce będziesz wyposażony w szeroko rozumiane kompetencje z zakresu psychologii przywództwa, co pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia m. in.:

 • w organizacjach, firmach, instytucjach na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 • jako menadżerowie, kierownicy, przedsiębiorcy.

W programie studiów m. in.:

 • Diagnoza psychologiczna klientów i podwładnych,
 • Empatia i altruizm w przywództwie,
 • Kształtowanie postaw w przywództwie,
 • Psychologiczne teorie i modele przywództwa,
 • Komunikacja interpersonalna – rola lidera w zespole,
 • Psychologia poznawcza w pracy przywódcy,
 • Wywieranie wpływu społecznego i motywowanie.

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

 • psychologów współpracujących ze sferą biznesu lub pragnących podjąć pracę w obszarze zarządzania,
 • kadry zarządzającej i właścicieli prywatnych firm, pragnącej poszerzyć swoje kompetencje,
 • menadżerów oraz przedsiębiorców, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje przywódcze i poszerzać wiedzę z zakresu psychologii przywództwa i biznesu,
 • osób zainteresowanych rozwojem własnego potencjału przywódczego,
 • studia adresowane są w szczególności dla studentów takich kierunków jak: psychologia, pedagogika, zarządzanie.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 570 zł; semestralna: 3450 zł; jednorazowa: 6250 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: