STUDIA PODYPLOMOWE
PSYCHOLOGIA

Psychologia przywództwa w praktyce

CEL STUDIÓW

Kierunek studiów  PSYCHOLOGIA PRZYWÓDZTWA W PRAKTYCE jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na wszechstronnie wykształconych i efektywnych specjalistów w obszarze efektywnego zarządzania.

Celem studiów jest uaktualnienie i poszerzenie wiedzy słuchaczy odnoszącej się do różnych aspektów pracy psychologa funkcjonującego w biznesie a także do specjalistów od zarządzania, pragnących poszerzyć wiedzę psychologiczną.

DLA KOGO?

Studia podyplomowe skierowane są do psychologów współpracujących ze sferą biznesu lub pragnących podjąć pracę w obszarze zarządzania; do kadry zarządzającej pragnącej poszerzyć swoje kompetencje. Studia podyplomowe pozwolą absolwentom studiów wyższych pragnących efektywnie zarządzać zdobyć dodatkowe umiejętności, przygotują przyszłych właścicieli prywatnych firm do celowego, racjonalnego i efektywnego zarządzania.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Absolwent tej specjalności uzyska wiedzę z zakresu psychologii zarządzania, diagnozy psychologicznej, komunikacji interpersonalnej, negocjacji i mediacji, pozna zasady motywowania i wywierania wpływu.

Absolwent będzie posiadał umiejętność wyrażania swoich poglądów i przekonywania do swoich racji. Absolwent będzie przydatny dla doskonalenia społecznych strategii komunikacyjnych “homo communicativusa”, potrafiącego dzięki zdobytej wiedzy psychologicznej, poprzez mediacje i negocjacje rozwiązywać spory interpersonalne w firmie, zakładzie pracy, grupie pracowniczej. Znając teorie komunikacji, metody i techniki wywierania wpływu oraz psychologiczne aspekty dialogu społecznego potrafi skutecznie prowadzić debaty, negocjacje, a także rozwiązywać spory. Jest przygotowany do pełnienia funkcji mediatora oraz moderatora pozytywnej atmosfery pracy.

Absolwent nabędzie umiejętności wykorzystywania wszechstronnej wiedzy psychologicznej i interdyscyplinarnej, rozumienia złożonych mechanizmów funkcjonowania ludzi we współczesnym świecie, aby skutecznie pełnić rolę przywódcy.

NASZA KADRA

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu psychologii, socjologii, filozofii oraz teoretyków i praktyków zarządzania.

OPŁATY ZA STUDIA

Dwa semestry | Miesiąc: 300 zł, Semestr: 2100 zł, Rok: 3800 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: