PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku  Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza przygotowują nauczycieli, pedagogów, wychowawców i opiekunów do profesjonalnego udzielania pomocy, koordynowania i planowania pracy wychowawczo – opiekuńczej w placówkach oświatowych.

Kierunek Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza pozwoli Tobie na rozwinięcie zainteresowań i szeroko rozumianych kompetencji w ramach zatrudnienia m. in. w:

 • Szkołach różnego szczebla,
 • Instytucjach i placówkach oświatowych,
 • Placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W programie studiów m.in.:

 • Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna,
 • Praktyczne umiejętności wychowawcze,
 • Instytucjonalna i pozainstytucjonalna praca opiekuńczo-wychowawcza,
 • Konstruowanie programów profilaktycznych i wychowawczych,
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • Metody socjoterapii w pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz terapii przez sztukę,
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole,
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza na wybranych etapach edukacyjnych,
 • Wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży,
 • Prawne, psychologiczne i rozwojowe podstawy działalności opiekuńczo – wychowawczej,
 • Trening umiejętności wychowawczych,
 • Wsparcie rodziny z elementami coachingu i terapii.

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

 • nauczycieli, pedagogów, wychowawców, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą,
 • osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, ale nie  dysponują kwalifikacjami specjalistycznymi, niezbędnymi do pracy opiekuńczo -wychowawczej.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 390 zł; semestralna: 2130 zł; jednorazowa: 3950 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: