PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Neuropsychologia kliniczna

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności z zakresu metod badania mózgu, neurobiologii z neuroanatomią, neuropsychologii klinicznej i rozwojowej, podstaw psychosomatyki i neuropsychologii. Absolwent jest gotowy do współpracy
z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem.

Studia podyplomowe na kierunku Neuropsychologia kliniczna wyposażą uczestników w umiejętności stawiania diagnozy neuropsychologicznej, przygotują do stosowania metod terapeutycznych w odniesieniu do deficytów neuropsychologicznych.

Uczestnik poznaje podstawowe pojęcia z zakresu psychologii analitycznej, struktury, funkcji, mechanizmów patologii układu nerwowego, uszkodzeń mózgu, zaburzeń psychosomatycznych.

 

Przedmioty kształcenia podstawowego to:

 • Neuropsychologiczne uwarunkowania psychologii analitycznej
 • Prakseologia badania zjawisk społecznych
 • Specjalistyczny język angielski
 • Sprawność fizyczna
 • Struktura, funkcje, mechanizmy patologii układu nerwowego
 • Zaburzenia psychosomatyczne uwarunkowane uszkodzeniami mózgu

 

 • Przedmioty kierunkowe:
 • Metody diagnozy neuropsychologicznej
 • Neuropsychologia a nauczanie
 • Neuropsychologia a zachowania dewiacyjne
 • Neuropsychologiczne aspekty motywacji
 • Neuropsychologiczne następstwa uszkodzeń mózgu
 • Neurorehabilitacja
 • Prakseologia badania procesów społecznych
 • Praktyczne aspekty zawodu
 • Problemy diagnozy neuropsychologicznej i neurorehabilitacji
 • Programowanie neurolingwistyczne
 • Wprowadzenie do neuronauki
 • Współczesna neuropsychologia kliniczna

DLA KOGO?

Studia są skierowane zarówno do absolwentów studiów magisterskich jak i zawodowych.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 520 zł; semestralna: 3140 zł; jednorazowa: 5680 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: