BEZPIECZEŃSTWO

Migracje i uchodźstwo

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Migracje i uchodźstwo  przygotowują do rozpoznawania, prognozowania tendencji i procesów mających wpływ na sytuację społeczną, polityczną czy gospodarczą Unii Europejskiej, świata, a także regionu przygranicza warmińsko – mazurskiego stanowiącego wschodnią granicę Unii Europejskiej/ Schengen. Pogłębiona wiedza  umożliwi realizację zadań związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych w obszarze wschodniego przygranicza.

Po kierunku Migracje i uchodźstwo  będziesz specjalistą w obszarze procesów migracyjnych, co pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia m. in. w:

 • administracji państwowej i samorządowej na stanowisku odpowiedzialnym za sprawy imigrantów i uchodźców,
 • służbach publicznych jak: Straż Graniczna, Służba Celna, Policja,
 • Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • Żandarmerii Wojskowej,
 • instytucjach rynku pracy, organizacji pozarządowych stykających się w swojej działalności ze społeczno-ekonomicznymi oraz prawno-instytucjonalnymi problemami dotyczącymi problemów migracji i uchodźstwa,
 • jako funkcjonariusz służb zajmujących się procedurami dotyczącymi cudzoziemców.

 

W programie studiów:

 • szanse i zagrożenia migracji i uchodźstwa w skali międzynarodowej, krajowej oraz lokalnej,
 • treści procedowane w dokumentach strategicznych europejskich i krajowych, przedstawiające źródła zagrożeń,
 • sposoby postępowania w przypadku występowania zagrożeń związanych z migracją i uchodźstwem,
 • współdziałanie poszczególnych służb zajmujących się migracją i uchodźstwem (Straż Graniczna, Policja) w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu,
 • sposoby pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, udostępniania informacji,
 • procedury prawne obowiązujące w Unii Europejskiej wobec imigrantów i uchodźców,
 • zarządzanie ludźmi i projektami.

DLA KOGO?

Studia podyplomowe na kierunku Migracje i uchodźctwo  adresowane są do absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom co najmniej licencjata, pracujących lub zamierzającymi podjąć pracę:

 • na stanowisku odpowiedzialnym za sprawy imigrantów i uchodźców w administracji państwowej lub samorządowej,
 • jako funkcjonariusz służb zajmujących się procedurami dotyczącymi cudzoziemców (Policja, ABW, Żandarmeria Wojskowa),
 • szczególnie absolwentów kierunków, takich jak: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, zdrowie publiczne.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 480 zł; semestralna: 2630 zł; jednorazowa: 4940 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: