ZARZĄDZANIE

Menadżer czasu wolnego i kultury

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Menadżer czasu wolnego i kultury mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania, a także kulturoznawstwa, a w szczególności animowania czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych. Prezentowany kierunek studiów powstał z myślą o organizatorach masowych imprez, dziennikarzach, nauczycielach i przedstawicielach zawodów artystycznych, przyszłych menadżerach kultury. Według analityków rynku pracy w niedalekiej przyszłości wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów od organizacji czasu wolnego. Przemysł rozrywkowy rozwija się obecnie bardzo dynamicznie. Już wkrótce większego znaczenia nabierze praca specjalistów ds. eventów, animatorów czasu wolnego, specjalistów do spraw kultury czy animatorów parków rozrywki. Do ich zadań będzie należało zagospodarowanie ludziom czasu po szkole i pracy oraz zorganizowanie odpoczynku w wolne dni.

 

Po kierunku Menadżer czasu wolnego i kultury będziesz specjalistą w zarządzania czasem i kulturą, co pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia m. in. w:

 • firmach, przedsiębiorstwach, szczególnie eventowych,
 • ośrodkach kultury, domach kultury,
 • szkołach, świetlicach szkolnych, świetlicach środowiskowych,
 • placówkach edukacyjnych, placówkach wychowawczych,
 • klubach fitness, klubach sportowych,
 • ośrodkach sportu i rekreacji, centrach aktywności sportowej,
 • centrach odnowy biologicznej, ośrodkach leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • sanatoriach, uzdrowiskach, domach wczasowych,
 • zakładach opieki społecznej, domach spokojnej starości,
 • organizacjach społecznych, fundacjach, stowarzyszeniach,
 • instytucjach administracji rządowej i samorządowej,
 • prowadząc własną działalność związaną z animacją czasu wolnego (np. fitness)
 • salach zabaw, punktach opieki, klubikach dziecięcych,
 • podczas warsztatów, eventów, wyjazdów integracyjnych, kolonii, obozów, wycieczek i innych imprez jako animator czasu wolnego.

 

W programie studiów m. in.:

 • Event management,
 • Działalność instytucji wolnoczasowych i kulturalnych,
 • Metody i techniki pracy grupowej,
 • Pedagogika czasu wolnego,
 • Podstawy animacji czasu wolnego,
 • Prozdrowotne aspekty wykorzystania czasu wolnego,
 • Przygotowanie projektów kulturalnych,
 • Psychologia w pracy menadżera czasu wolnego,
 • System informacji kulturalnej,
 • Wybrane aspekty uczestnictwa w kulturze,
 • Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania ludźmi.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

 • osób pracujących bądź chcących pracować w obszarze animacji czasu wolnego z dziećmi, młodzieżą oraz osobami starszymi, organizatorów imprez masowych, dziennikarzy, przedstawicieli zawodów artystycznych,
 • pedagogów, wychowawców, instruktorów terapii zajęciowej, pracowników domów społecznych, domów spokojnej starości, świetlic, placówek wsparcia dziennego,
 • szczególnie absolwentów kierunków, takich jak: pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, andragogika, psychologia
 • osób zainteresowanych tematyką, chcących doskonalić swoje kompetencje.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 350 zł; semestralna: 1940 zł; jednorazowa: 3590 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: