ZARZĄDZANIE

Menadżer BHP z metodyką

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Menadżer BHP z metodyką mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, zarządzania bezpieczeństwem firmy, oceny ryzyka różnych działań, organizacji pracy służb z branży BHP, działań zapobiegających wypadkom i awariom, które grożą utratą zdrowia lub życia.  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do uzyskania uprawnień w zarządzaniu BHP według standardów europejskich.

Po kierunku Menadżer BHP z metodyką będziesz specjalistą w obszarze zarządzania BHP oraz metodyki, co pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia m. in.:

 • w wydziałach zarządzania kryzysowego,
 • w ośrodkach powiadamiania ratunkowego,
 • w działach BHP oraz agencjach ochrony,
 • w przedsiębiorstwach, instytucjach i urzędach państwowych,
 • jako główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany min. 5-letni staż pracy w służbie BHP),
 • jako specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany min. rok stażu pracy w służbie BHP),
 • jako starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • jako starszy specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany min. 3-letni staż pracy w służbie BHP),
 • jako specjalista ds. BHPw ramach własnej działalności gospodarczej.

W programie studiów m. in.:

 • Dydaktyka bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy,
 • Konflikty i ich rozwiązywanie w zespole pracowniczym,
 • Ocena ryzyka zawodowego,
 • Ochrona przeciwpożarowa z metodyką,
 • Organizacja i metodyka prowadzenia szkoleń w zakresie BHP,
 • Psychofizjologia pracy,
 • Psychospołeczne uwarunkowania środowiska pracy,
 • Regulacje prawne ochrony pracy,
 • Warsztaty kreatywności i innowacyjności w zarządzaniu,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podstawa prawna

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 listopada 2004 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246, poz. 2468 z późniejszymi zmianami) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych upoważnia absolwentów do pełnienia funkcji starszych inspektorów, specjalistów i starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach. Studia dają pracownikom służb BHP, na których rozporządzenie nakłada wymóg uzupełnienia wykształcenia, możliwość podniesienia kwalifikacji zgodnie z nowymi wytycznymi.

DLA KOGO?

Studia podyplomowe kierowane są do osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami z zakresu BHP w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem profesjonalnej metodyki.

 • osób, na stanowiskach kierowniczych oraz stanowiskach wyższego szczebla w przedsiębiorstwie, które pragną rozwinąć swoje kompetencje o nowe zagadnienia i umiejętności
 • szczególnie absolwentów kierunków, takich jak: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo zdrowotne, zarządzanie i in.,
 • osób, które prowadzą własne przedsiębiorstwa, prowadzą własną działalność gospodarczą,
 • osób zainteresowanych tematyką, chcących doskonalić swoje kompetencje.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 480 zł; semestralna: 2630 zł; jednorazowa: 4940 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: