BEZPIECZEŃSTWO

Menadżer bezpieczeństwa w biznesie

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) Menadżer bezpieczeństwa w biznesie to innowacyjny kierunek studiów. Jeśli chciałbyś/chciałabyś nabyć specjalistyczne umiejętności, wiedzę i kompetencje z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w środowisku biznesowym, to te studia są właśnie dla Ciebie. W trakcie studiów będziesz nabywać i  doskonalić kompetencje biznesowe, niezbędne w zarządzaniu przedsiębiorstwem jak i kompetencje interpersonalne związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i kontaktem z klientem.

Po kierunku Menadżer bezpieczeństwa w biznesie będziesz specjalistą w obszarze bezpieczeństwa biznesu i zarządzania, co pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia m. in.:

 • na stanowiskach kierowniczym, m. in. w różnorodnych przedsiębiorstwach, podmiotach gospodarczych i spółkach, w tym skarbu państwa, zapewniając im bezpieczne funkcjonowanie, tj. ciągłe i efektywne oraz pozbawione zagrożeń i kryzysów,
 • jako menadżer zespołu, działu czy przedsiębiorstwa,
 • jako menedżer własnej firmy.

W programie studiów m. in.:

 • skuteczne zarządzanie biznesem,
 • zarządzanie kryzysem w organizacji,
 • zarządzanie projektami,
 • tworzenia biznesplanu,
 • opracowywanie i wdrażanie strategii,
 • zarządzanie w obszarze marketingu, finansów, HR,
 • prowadzenia analiz i budowania przewagi konkurencyjnej,
 • praca w zespole, kompetencje przywódcze i kierownicze,
 • innowacyjność, poszukiwanie nowych rozwiązań,
 • Savoir vivre w biznesie.

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

 • osób, które swoją karierę zawodową ukierunkowują na obejmowanie wyższych stanowisk kierowniczych,
 • osób, które w karierze zawodowej pragną/planują przejść poszczególne szczeble zarządzania: od kierowania małymi zespołami – do zarządzania działami lub całym przedsiębiorstwem,
 • osób prowadzących działalność gospodarczą lub planujących założenie własnej firmy / biznesu,
 • osób zainteresowanych tą tematyką, chcących rozszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie i nabyć specjalistyczne umiejętności,
 • szczególnie absolwentów kierunków, takich jak: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie, ekonomia i in.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 530 zł; semestralna: 2960 zł; jednorazowa: 5750 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: