BEZPIECZEŃSTWO

Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką przygotowują specjalistów do pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z obiegiem, ochroną i zabezpieczaniem informacji w firmach i instytucjach.

W programie studiów:

 • kompleksowa wiedza z zakresu nauk o administrowaniu informacji i danych osobowych
 • zarządzanie informacją i ochrona informacji
 • ochrona zasobów informacji, w tym danych osobowych
 • ochrona prywatności jednostki, korespondencji, aktywności w portalach społecznościowych
 • etyczno – społeczny wymiar administrowania informacji
 • miejsca wrażliwe w przedsiębiorstwie i instytucji z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji
 • metody zapewniające minimalizację utraty lub zniszczenia informacji.

Program specjalności Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką  wychodzi naprzeciw zmianom przepisów w związku z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE (2016/680) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), która weszła w życie 20 maja 2016 z dwuletnim okresem vacatio legis.

DLA KOGO?

Studia podyplomowe o specjalności Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką adresowane są do absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom co najmniej licencjata):

 • odpowiedzialnych za organizację ochrony danych osobowych, a także za właściwe określenie warunków polityki bezpieczeństwa informacji w jednostce organizacyjnej oraz zadań i uprawnień pracowników, posiadających dostęp do informacji, stanowiących tajemnicę  organizacji
 • zamierzających podjąć pracę w tych obszarach.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 480 zł; semestralna: 2630 zł ; jednorazowa: 4940 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: