BEZPIECZEŃSTWO

Menadżer Bezpieczeństwa i Compliance w przedsiębiorstwie

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Menadżer bezpieczeństwa i compliance w przedsiębiorstwie mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu tworzenie efektywnych systemów zarządzania i ich standaryzacji, kształtowania polityki compliance w organizacji oraz jej wdrażania, a także implementacji narzędzi i procedur pozwalających obniżyć występowanie różnego rodzaju ryzyka natury prawnej bądź wizerunkowej.

Po kierunku Menadżer bezpieczeństwa i compliance w przedsiębiorstwie będziesz specjalistą w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem biznesu oraz wdrażania polityki compliance w przedsiębiorstwie, co pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia m. in.:

 • na stanowiskach związanych z identyfikacją, kontrolą i zarządzanie ryzykiem,
 • jako specjalista z działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów,
 • jako specjalista w z działów relacji z inwestorami, rozwoju biznesu,
 • jako specjalista ów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych,
 • na stanowiskach osób odpowiedzialnych za zarzadzanie ryzykiem,
 • na stanowiskach osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie nadużyciom oraz promowanie i wdrażanie zachowań etycznych w przedsiębiorstwie.

W programie studiów m. in.:

 • Controlling w optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa,
 • Mechanizm compliance w strategiach CSR współczesnych organizacji,
 • Mechanizmy tworzenia europejskiej kultury compliance,
 • Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i własności intelektualnej w biznesie,
 • Podstawowe zasady prowadzenia biznesu – Konstytucja Biznesu,
 • Procedury oceny wiarygodności kontrahenta,
 • Standaryzacja systemów zarządzania zgodnością (compliance): Norma ISO 19600,
 • Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie,
 • prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
 • promowanie zdrowego stylu życia, w tym w mediach,
 • zioła w kosmetyce i higienie człowieka.

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

 • osób, które pracowały, pracują lub zamierzają podjąć pracę w obszarze zarządzania ryzykiem, działach zarzadzania ryzykiem zgodności organizacji,
 • specjalistów z działów audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, działów prawnych,
 • specjalistów z działów relacji z inwestorami, rozwoju biznesu,
 • specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych
 • szczególnie absolwentów kierunków, takich jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe zdrowie publiczne, zarządzanie, prawo
 • osób zainteresowanych tematyką, chcących doskonalić swoje kompetencje.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 530 zł;  semestralna: 2960 zł; jednorazowa: 5750 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: