PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Mediacje i Negocjacje

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe Mediacje i Negocjacje pozwalają zdobyć kwalifikacje do pracy w charakterze negocjatora i mediatora w instytucjach i organizacjach zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa i porządku publicznego, negocjacji, rozwiązywaniem konfliktów i interwencją kryzysową. Absolwenci specjalności Mediacje i Negocjacje mogą ubiegać się o wpis na listę mediatorów, mają też możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia negocjacji i mediacji.

W programie studiów poszerzony zakres tematyki jak niżej:

 • umiejętne wykorzystanie optymalnych technik negocjacji i mediacji
 • zarządzanie konfliktem w różnych środowiskach
 • skuteczna komunikacja
 • radzenie sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych
 • skuteczne zabezpieczenia działań negocjatora na miejscu zdarzenia i poza nim

DLA KOGO?

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni z dyplomem co najmniej licencjata, którzy:

 • pracują lub zamierzają podjąć pracę w instytucjach zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa i porządku publicznego, negocjacji, rozwiązywaniem konfliktów, interwencją kryzysową
 • dla pracowników społecznych (kuratorzy, personel ośrodków pomocy społecznej), pracowników instytucji rządowych i organizacji pozarządowych związanych z reagowaniem w sytuacjach kryzysowych i rozwiązywaniem konfliktów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne
 • są zainteresowani alternatywnymi metodami rozwiązywania konfliktów (ADR).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 480 zł;  semestralna: 2630 zł; jednorazowa: 4940 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: