PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Logopedia z komunikacją alternatywną

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku podyplomowe Logopedia z komunikacją alternatywną przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy do pracy w placówkach szkolno – wychowawczych i terapeutycznych. Studia mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu budowy i funkcjonowania organów mowy, rozpoznawania i korygowania wad wymowy, kryteriów diagnostycznych oraz metod i form prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami mowy.

Po kierunku Logopedia z komunikacją alternatywną będziesz specjalistą w obszarze logopedii i komunikacji, co pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia jako logopeda m. in. w:

 • placówkach przedszkolnych,
 • placówkach edukacyjnych,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • prywatnych gabinetach logopedycznych.

W programie studiów m. in.:

 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej,
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza,
 • Emisja głosu i dykcja. Autokorekcja,
 • Fonologia i fonetyka artykulacyjna,
 • Kształtowanie mowy w przedszkolu i w szkole,
 • Logopedia praktyczna,
 • Medyczne podstawy logopedii,
 • Metody badań logopedycznych – podstawy,
 • Metodyka w komunikacji alternatywnej,
 • Metodyka i warsztat pracy logopedy,
 • Metodyka zajęć logopedycznych,
 • Pedagogiczne podstawy logopedii,
 • Profilaktyka logopedyczna,
 • Psychologiczny aspekt działań logopedycznych,
 • Terapia logopedyczna zaburzeń artykulacji,
 • Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka,
 • Zaburzenia w rozwoju mowy i języka.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U.2019.1450);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2017.1575);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2019.465)

oraz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ.U.2010.1487);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017.1643);.

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne:

 • osób, które „1) posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej” (DZ.U.2019.1450);
 • osób które „2) posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej” (DZ.U.2019.1450);
 • nauczycieli, psychologów, pedagogów i innych, spełniający powyższe warunki.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 480 zł;  semestralna: 2630 zł; jednorazowa: 7400 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: