PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe Nauczanie języka obcego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej przygotowują kompetentnych nauczycieli do nauki języka obcego w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Studia dają kwalifikacje metodyczno – pedagogiczne zgodne z  wymogami znowelizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego (Dz.U. 2012 poz. 977, z późn. zm.), niezbędne dla osób ubiegających się o pracę w przedszkolu i szkole.

W programie studiów podyplomowych m.in.:

 • dydaktyka zajęć z języka obcego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • nowoczesne i efektywne metody prowadzenia zajęć z języka obcego
 • dobór i dostosowanie materiału do poziomu percepcyjnego odbiorców
 • metody aktywizujące dzieci
 • zabawy i inne formy nauczania językowego zachęcające do nauki języka obcego
 • blok językowy.

DLA KOGO?

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni z dyplomem co najmniej licencjata:

 • nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, którzy legitymują się znajomością języka obcego (na wymaganym rozporządzeniem poziomie) i chcą zdobyć przygotowanie metodyczno-dydaktyczne w tym zakresie;
 • osób z innym wykształceniem, posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz legitymujących się znajomością języka obcego na wymaganym rozporządzeniem poziomie (min. B2)
 • dla wszystkich osób, które są zainteresowane wzbogaceniem swojego warsztatu pracy

DODATKOWO

 • dla innych osób, które chcą zdobyć kwalifikacje nauczycielskie w połączeniu z  kwalifikacjami specjalistycznymi, niezbędnymi do nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, proponujemy studia łączone w atrakcyjnej cenie
 • dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego proponujemy również specjalistyczne kursy języka obcego, które pozwolą na zdobycie certyfikatu językowego zgodnego z wymogami rozporządzenia MEN określającego kwalifikacje do nauczania języka obcego ((Dz.U. 2014 poz. 1084, z późn. zm.)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 440 zł;  semestralna: 2390 zł; jednorazowa: 4490 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: