ZARZĄDZANIE

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w bibliotekach naukowych, szkolnych, pedagogicznych, uniwersyteckich, mediatekach i centrach informacji różnego stopnia, nabycie umiejętności szukania, przetwarzania i interpretacji zdobytej wiedzy. Szczegółowy program studiów jest odzwierciedleniem interdyscyplinarnego podejścia do pracy bibliotekarza, jego roli w procesie wyszukiwania informacji i pozyskiwania wiedzy. Absolwenci kierunku będą mieli możliwość zapoznania się z tradycyjnym, historycznym bibliotekarstwem, ale też ze współczesnym, w pełni nowoczesnym, niejednokrotnie wyprzedzającym współczesne rozwiązania (np. cyfryzacja, która zaczęła się od bibliotek na początku XXI w.).

Na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo masz możliwość zdobycia wysokospecjalistycznego wykształcenia z zakresu informacji naukowej, bibliologii z naciskiem na źródła elektroniczne,  co pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia m. in. w:

 • różnych typach bibliotek,
 • zawodzie przyszłości jakim obecnie jest infobroker.

W programie studiów m. in.:

 • wyszukiwaniem informacji, tworzeniem i obsługą baz danych,
 • katalogowanie, kwalifikowanie i selekcjonowanie informacji,
 • selekcjonowanie, opracowywanie i gromadzenie zbiorów,
 • swobodne przemieszczanie się po bazach danych, multiwyszukiwarkach, Intranecie, katalogach on-line,
 • metodyka pracy z osobami poszukującymi informacji, wiedzy,
 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz marketing i promocji w pracy bibliotekarza,
 • sposoby gromadzenia, dokumentowania i udostępniania dorobku dziedzictwa kultury narodowej,
 • posługiwanie się metodami i sposobami analizy i interpretacji różnych wytworów kultury w tym kultury masowej,
 • podstawy prawne działalności informacyjnej, bibliotecznej, archiwalnej i wydawniczo-księgarskiej,

naukowa i profesjonalna terminologia specjalistyczna w języku angielskim.

DLA KOGO?

Studia zostały stworzone z myślą o osobach, które chcą zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w bibliotekach, centrach informacji, mediatekach, placówkach kulturalnych. W połączeniu z przygotowaniem pedagogicznym absolwenci będą przygotowani do pracy w bibliotekach szkolnych – z dziećmi i młodzieżą.

Studia adresowane są w szczególności dla studentów takich kierunków jak pedagogika, zarządzanie, archiwistyka i pokrewnych.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 440 zł;  semestralna: 2390 zł; jednorazowa: 4490 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: