Executive Master of Business Administration (MBA)

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Wybierając i kształcąc się na dwusemestralnych studiach podyplomowych w zakresie EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu będziesz posiadał różnorakie, niezbędne kompetencje z zakresu nadzoru i zarządzania mieniem państwowym, będącym w dyspozycji stosownych jednostek Skarbu Państwa i władz samorządowych.

Dotyczyć one będą różnych aspektów nowoczesnego przywództwa i strategii menedżerskich.

  • Poznasz i zrozumiesz cele i założenia współczesnej ekonomii społecznej oraz zagadnienia stylów i strategii kierowania służących właściwemu funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych.
  • Będziesz posiadał kompetencje z zakresu szeroko pojętego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii gospodarczych i odpowiedzialności osób, zajmujących się zarządzaniem i nadzorowaniem mieniem, będącym w dyspozycji Skarbu Państwa.
  • Będziesz formułować główne i szczegółowe cele oraz zadania dla kadry kierowniczej, w tym w sytuacjach kryzysowych, a także przewidywać ich konsekwencje. Służyć temu będzie znajomość założeń rachunkowości, marketingu społecznego i umiejętność planowania pracy własnej i podległych zespołów.
  • Jako Nasz Absolwent będziesz potrafił odnosić się krytycznie do stosowanych metod i  technik zarządzania, jak też znane będą Ci zasady związane z etyką, etykietą pracy menedżerskiej i protokołem dyplomatycznym.

 

Treści realizowane będą przez dwa semestry (380 godzin zajęć o charakterze praktyczno-teoretycznym), między innymi w ramach takich bloków tematycznych, jak: zarządzanie mieniem państwowym i samorządowym, władztwo korporacyjne, zarządzanie strategiczne, marketing społeczny, zarządzanie innowacjami i projektami, ekonomia menedżerska, psychologia zarządzania, prawo gospodarcze, koncepcje przywództwa, zarządzanie kryzysowe, rachunkowość zarządcza, projektowanie przyszłości zarządzania.

DLA KOGO?

Umiejętność zarządzania i kierowania zespołem jest bardzo istotna niemal w każdej branży i staje się przydatna na różnych etapach kariery zawodowej. Studia MBA są skierowane więc do osób, które chcą pracować na stanowiskach managerskich lub kierowniczych zarówno w małych i jak dużych firmach.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata za semestr: 7250 zł
Łączna opłata: 14640 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: