STUDIA PODYPLOMOWE
KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI

Edukacja dla bezpieczeństwa

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa dają dydaktyczno -pedagogiczne i merytoryczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności nie tylko w zakresie dydaktyki oraz metodyki przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, pozwalając zdobyć kompetencje nauczyciela tego przedmiotu, przekazują także wiedzę na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia.

DLA KOGO?

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa adresowane są do absolwentów studiów wyższych co najmniej na poziomie licencjackim, również z przygotowaniem pedagogicznym, przede wszystkim do:

  • pracowników oświaty zainteresowanych funkcją nauczyciela przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa
  • nauczycieli – wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych, w których występuje prawdopodobieństwo zagrożenia bezpieczeństwa
  • pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz funkcjonariuszy służb publicznych, w których gestii znajduje się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa/ bezpieczeństwa szkolnego.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

NASZA KADRA

Kadrę dydaktyczną tworzą najlepsi specjaliści i eksperci z zakresu bezpieczeństwa, obronności oraz psychologii, psychopedagogiki, socjologii, wywodzący się z Akademii Obrony Narodowej, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz spośród nauczycieli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i innych ośrodków akademickich, a także praktycy z instytucji związanych z resocjalizacją i bezpieczeństwem publicznym.

OPŁATY ZA STUDIA

Dwa semestry | Miesiąc: 290 zł, Semestr: 1600 zł, Rok: 3000 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: