KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI

Edukacja dla bezpieczeństwa

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa dają dydaktyczno – pedagogiczne i merytoryczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności nie tylko w zakresie dydaktyki oraz metodyki przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, pozwalając zdobyć kompetencje nauczyciela tego przedmiotu, przekazują także wiedzę na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia.

Po kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa  będziesz przygotowany do pracy w zakresie prowadzenia przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa (EdB) jako nauczyciel przedmiotu, będziesz organizował i koordynował proces kształcenia ucznia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa w placówce ogólnodostępnej.

W programie studiów m. in.:

 • Bezpieczeństwo państwa,
 • Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń,
 • Edukacja zdrowotna,
 • Ewakuacja w sytuacji zagrożenia terrorystycznego,
 • Metodyka nauczania przedmiotu,
 • Ochrona ludności i obrona cywilna,
 • Organizacja obozów integracyjno-szkoleniowych,
 • Psychologia sytuacji kryzysowych,
 • System obronny Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Zagrożenia czasu pokoju.
 • Zagrożenia występujące podczas wojny,

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2017.1575)

oraz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2019.465)

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej magistra:

 • pracujących zawodowo nauczycieli pragnących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie możliwości prowadzenia zajęć z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • w szczególności do nauczycieli zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i jej wagi w obszarze szeroko rozumianej edukacji.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 480 zł;  semestralna: 2630  zł; jednorazowa: 4940 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: